1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sonoro audio GmbH, Hammer Landstraße 45, 41460 Neuss, Duitsland, Tel.: +49 (0) 2131 / 88 34 141, Fax: +49 (0) 2131 / 7517 599, E-Mail: info@sonoro.de. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt kan worden gecontacteerd: "Functionaris voor gegevensbescherming van sonoro audio GmbH, Hammer Landstraße 45, 41460 Neuss, Duitsland, Tel: +49 (0) 2131 / 88 34 141, Fax: +49 (0) 2131 / 7517 599, E-mail: info@sonoro.de".

1.4 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan de paginaserver doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u de website te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies na het afsluiten van de browser automatisch weer gewist (zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer op uw eindapparaat en kunnen pagina-instellingen worden opgeslagen (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval vindt u de bewaartermijn in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Indien persoonsgegevens ook door individuele door ons gebruikte cookies worden verwerkt, geschiedt de verwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO ofwel voor de uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO in geval van gegeven toestemming of overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact met ons

4.1 Zendesk (voorheen Zopim)

Deze website maakt gebruik van een live chat systeem van de volgende provider: Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, Ierland.

De verwerking van de via de chat doorgegeven persoonsgegevens vindt plaats hetzij overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO omdat dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, hetzij overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve ondersteuning van de bezoekers van onze site.
Behoudens andersluidende wettelijke bewaartermijnen worden uw op deze wijze doorgegeven gegevens gewist wanneer de betreffende kwestie definitief is opgehelderd.

Bovendien kan voor het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen verdere informatie worden verzameld en geëvalueerd met behulp van cookies, hoewel deze informatie niet dient om u persoonlijk te identificeren en niet wordt samengevoegd met andere gegevensbestanden. Voor zover deze informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

Het plaatsen van cookies kan worden voorkomen door passende browserinstellingen. De functionaliteit van onze website kan in dat geval echter beperkt zijn. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel kunt u te allen tijde bezwaar maken met werking voor de toekomst.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

4.2 Zendesk

Wij gebruiken het e-mail ticketsysteem van de volgende provider om vragen van klanten te verwerken: Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, Ierland.

Als u via onze website per e-mail contactaanvragen doet, worden deze opgeslagen en georganiseerd in het ticketsysteem om een chronologische verwerking mogelijk te maken en de servicebeleving te verbeteren. Via het individueel toegekende ticketnummer kunt u altijd de actuele status van de afhandeling van uw verzoek zien.

Voor de organisatie en verwerking van aanvragen worden persoonsgegevens verzameld naargelang de omvang van de verstrekking ervan, maar in ieder geval naam, voornaam en e-mailadres, doorgegeven aan de aanbieder, daar opgeslagen en uitgelezen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij de efficiënte vormgeving van onze klantenservice, bij een zo snel mogelijke beantwoording van uw verzoek en bij de optimalisering van ons dienstenaanbod overeenkomstig art. 6, lid 1, lit. f DSGVO.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

4.3 Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden en alleen voor zover dat voor dat doel nodig is.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoek overeenkomstig art. 6 (1) lit. f DSGVO. Als uw contact is gericht op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden gewist wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die daar tegenin gaan.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening

Overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt in de mate die in elk geval vereist is als u ons deze gegevens verstrekt bij het openen van een klantenrekening. De voor het openen van een rekening vereiste gegevens vindt u in het invoermasker van het desbetreffende formulier op onze website.

Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan gebeuren door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, mits alle via de account gesloten overeenkomsten volledig zijn verwerkt, zich geen wettelijke bewaartermijnen verzetten en er van onze kant geen legitiem belang bestaat bij de verdere opslag.

6) Gebruik van klantgegevens voor rechtstreekse reclame

6.1 Inschrijving op onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mail nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Alleen uw e-mailadres is nodig voor de verzending van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure, die ervoor zorgt dat u alleen nieuwsbrieven ontvangt als u uitdrukkelijk uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief hebt bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Door het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Wij slaan uw door uw internet service provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie op om later eventueel misbruik van uw e-mailadres te kunnen opsporen. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden strikt gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefdistributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat, die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons bij de aankoop van goederen of diensten uw e-mailadres hebt meegedeeld, behouden wij ons het recht voor u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten als die welke u reeds in ons assortiment hebt gekocht. Conform § 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) hoeven wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u te vragen. De gegevensverwerking vindt in dit verband uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als u in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mails.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden door de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan op de hoogte te stellen. Hieraan zijn voor u alleen transmissiekosten verbonden volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

6.3 Kennisgeving van de beschikbaarheid van goederen per e-mail

Voor artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn, kunt u zich aanmelden om per e-mail bericht te ontvangen over de beschikbaarheid van de voorraad. In dat geval sturen wij u eenmalig een e-mailbericht over de beschikbaarheid van het door u geselecteerde artikel. Alleen uw e-mailadres is nodig voor het verzenden van deze kennisgeving. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het verzenden van e-mails, die ervoor zorgt dat u alleen een kennisgeving ontvangt als u uw toestemming hiervoor uitdrukkelijk hebt bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Door het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Wij slaan uw door uw internet service provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie op om later eventueel misbruik van uw e-mailadres te kunnen opsporen. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich registreert voor onze e-mailnotificatiedienst over de beschikbaarheid van goederen worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de beschikbaarheidsmeldingen door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd van onze voor dit doel opgestelde mailinglijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit, die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7) Gegevensverwerking voor orderafhandeling

7.1 Voor zover nodig voor de afwikkeling van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 lit. b DSGVO doorgegeven aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtgevende kredietinstelling.

Indien wij u op basis van een overeenkomst updates voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten verschuldigd zijn, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u in het kader van onze wettelijke informatieplicht volgens art. 6 lid 1 lit. c DSGVO binnen de wettelijk vastgelegde termijn via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) persoonlijk op de hoogte te stellen van komende updates. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel alleen door ons verwerkt voor zover dat nodig is voor de desbetreffende informatie.

Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

7.2 Gebruik van betaaldienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Amazon Pay

Op deze website zijn een of meer online betalingsmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) alsmede informatie over de inhoud van uw bestelling conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO aan de aanbieder doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor de afwikkeling van de betaling bij de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
- Apple Pay

Indien u kiest voor de betalingsmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de "Apple Pay"-functie van uw eindapparaat dat met iOS, watchOS of macOS werkt door een met "Apple Pay" gedeponeerde betaalkaart op te laden. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die in de hardware en software van uw toestel zijn geïntegreerd om uw transacties te beschermen. Om een betaling vrij te geven, moet je een code invoeren die je eerder hebt gedefinieerd en deze verifiëren met de Face ID- of Touch ID-functie op je toestel.

Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling in gecodeerde vorm aan Apple doorgegeven. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart om de betaling uit te voeren. De encryptie zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is verricht, stuurt Apple het rekeningnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite om het succes van de betaling te bevestigen.

Voor zover bij de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt de verwerking uitsluitend ten behoeve van de betalingsverwerking overeenkomstig art. 6 (1) lit. b DSGVO.

Apple bewaart anonieme transactiegegevens, waaronder het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd, en of de transactie succesvol is afgerond. Door de anonimisering wordt elke persoonlijke referentie volledig uitgesloten. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.

Wanneer u Apple Pay op de iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop via Safari op de Mac af te ronden, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een versleuteld kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat u persoonlijk kan identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar "Wallet & Apple Pay" en deactiveer "Allow payments on Mac".

Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay is te vinden op het volgende internetadres: https://support.apple.com/nl-nl/HT203027
- Google Pay

Als u kiest voor de betaalmethode "Google Pay" van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), wordt de betaling verwerkt via de "Google Pay"-toepassing van uw mobiele apparaat dat ten minste Android 4.4 ("KitKat") draait en is uitgerust met een NFC-functie door een betaalkaart op te laden die is gedeponeerd bij Google Pay of een daar geverifieerd betaalsysteem (bijvoorbeeld PayPal). Voor de vrijgave van een betaling via Google Pay voor een bedrag van meer dan € 25 is de voorafgaande ontgrendeling van uw mobiele eindapparaat door de respectieve ingestelde verificatiemaatregel (zoals gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of patroon) vereist.

Ten behoeve van de betalingsverwerking wordt de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met informatie over uw bestelling doorgegeven aan Google. Google stuurt vervolgens uw in Google Pay opgeslagen betalingsinformatie in de vorm van een uniek toegewezen transactienummer naar de bronwebsite, die wordt gebruikt om een uitgevoerde betaling te verifiëren. Dit transactienummer bevat geen informatie over de werkelijke betalingsgegevens van uw bij Google Pay gestorte betaalmiddel, maar wordt aangemaakt en verzonden als een eenmalig geldig numeriek token. Voor alle transacties via Google Pay treedt Google alleen op als tussenpersoon om de betaling te verwerken. De transactie wordt uitsluitend uitgevoerd in de relatie tussen de gebruiker en de bronwebsite door debitering van de bij Google Pay gedeponeerde betaalmiddelen.

Voor zover bij de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt de verwerking uitsluitend ten behoeve van de betalingsverwerking overeenkomstig art. 6 (1) lit. b DSGVO.

Google behoudt zich het recht voor om bepaalde transactiespecifieke informatie voor elke transactie via Google Pay te verzamelen, op te slaan en te analyseren. Dit omvat de datum, het tijdstip en het bedrag van de transactie, de locatie en beschrijving van de handelaar, een door de handelaar verstrekte beschrijving van de gekochte goederen of diensten, foto's die je bij de transactie hebt gevoegd, de naam en het e-mailadres van de verkoper en koper of afzender en ontvanger, de gebruikte betalingsmethode, je beschrijving van de reden voor de transactie en, indien van toepassing, het aanbod dat met de transactie gepaard gaat.

Volgens Google vindt deze verwerking uitsluitend plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang bij een correcte facturering, verificatie van transactiegegevens en optimalisering en functioneel onderhoud van de Google Pay-dienst.

Google behoudt zich ook het recht voor om de verwerkte transactiegegevens samen te voegen met andere informatie die door Google wordt verzameld en opgeslagen bij het gebruik van andere Google-services.

De gebruiksvoorwaarden van Google Pay vindt u hier:

https://payments.google.com/betalingen/apis-secure/u/0/get_legal_documentldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=nl
Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Pay vindt u op het volgende internetadres:
https://payments.google.com/betalingen/apis-secure/get_legal_documentldo=0&ldt=privacynotice&ldl=nl
- Klarna

Op deze website zijn een of meer online betalingsmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. betaling per creditcard), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) alsmede informatie over de inhoud van uw bestelling conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO aan de aanbieder doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor de afwikkeling van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Indien u een betaalwijze kiest waarbij de leverancier een vooruitbetaling doet (bijvoorbeeld aankoop op factuur of op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Ter waarborging van ons gerechtvaardigd belang bij de vaststelling van de solvabiliteit van onze klanten worden deze gegevens door ons aan de aanbieder doorgegeven ten behoeve van een kredietcontrole overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De aanbieder controleert op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en verdere gegevens (zoals winkelwagen, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) of de door u gekozen betalingsmogelijkheid met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegestaan.

Naast de interne criteria van de verstrekker kan ook identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietbureaus in de besluitvorming worden betrokken als onderdeel van de beoordeling van de aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door ons of de aanbieder een bericht te sturen. De aanbieder kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Payever

Op deze website zijn een of meer online betalingsmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: payever GmbH, Simon-von-Utrecht Straße 1, 20359 Hamburg, Duitsland.

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) alsmede informatie over de inhoud van uw bestelling conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO aan de aanbieder doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor de afwikkeling van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
- Paypal

Een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. betaling per creditcard), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) alsmede informatie over de inhoud van uw bestelling conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO aan de aanbieder doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor de afwikkeling van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Indien u een betaalwijze kiest waarbij de leverancier een vooruitbetaling doet (bijvoorbeeld aankoop op factuur of op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Ter waarborging van ons gerechtvaardigd belang bij de vaststelling van de solvabiliteit van onze klanten worden deze gegevens door ons aan de aanbieder doorgegeven ten behoeve van een kredietcontrole overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De aanbieder controleert op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en verdere gegevens (zoals winkelwagen, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) of de door u gekozen betalingsmogelijkheid met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegestaan.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door ons of de aanbieder een bericht te sturen. De aanbieder kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Paypal Afrekenen

Deze website maakt gebruik van PayPal Checkout, een online betaalsysteem van PayPal, dat bestaat uit eigen betaalmethoden van PayPal en lokale betaalmethoden van derden.

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "Later betalen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal") in het kader van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

Voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "Later betalen" via PayPal behoudt PayPal zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de levering van de respectieve betalingsmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

Als u de PayPal-betalingsmethode "kopen op rekening" selecteert, worden uw betalingsgegevens ter voorbereiding van de betaling eerst aan PayPal doorgegeven, waarna PayPal ze doorstuurt naar Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn ("Ratepay") om de betaling uit te voeren. De rechtsgrondslag is telkens art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. In dit geval voert RatePay voor zichzelf een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole uit om de solvabiliteit te bepalen in overeenstemming met het hierboven reeds genoemde principe en geeft uw betalingsgegevens door aan kredietbureaus op basis van het gerechtvaardigd belang om de solvabiliteit te bepalen in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Een lijst van de kredietbureaus die Ratepay kan gebruiken vindt u hier: https://www.ratepay.com/ legal-payment-creditagencies/

Bij gebruik van de betalingsmethode van een lokale derde aanbieder worden uw betalingsgegevens eerst doorgegeven aan PayPal voor de voorbereiding van de betaling overeenkomstig art. 6 (1) lit. b DSGVO. Afhankelijk van uw selectie van een beschikbare lokale betaalmethode zal PayPal vervolgens uw betaalgegevens doorgeven aan de desbetreffende aanbieder om de betaling uit te voeren in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO:
- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland)
- iDeal (Currence Holding BV, Beethovenstraat 300 Amsterdam, Nederland)
- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland)
- bancontact (Bancontact Payconiq Company, Aarlenstraat 82, 1040 Brussel, België)
- blik (Polski Standard Płatności sp. z o.o., ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warschau, Polen)
- eps (PSA Payment Services Austria GmbH, Handelskai 92, Gate 2).
1200 Wenen, Oostenrijk)
- MyBank (PRETA S.A.S, 40 Rue de Courcelles, F-75008 Parijs, Frankrijk)
- Przelewy24 (PayPro SA, Kanclerska 15A, 60-326 Poznań, Polen)
Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
- Santander

Op deze website zijn een of meer online betalingsmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach, Duitsland.

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. betaling per creditcard), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) alsmede informatie over de inhoud van uw bestelling conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO aan de aanbieder doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor de afwikkeling van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Indien u een betaalwijze kiest waarbij de leverancier een vooruitbetaling doet (bijvoorbeeld aankoop op factuur of op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Ter waarborging van ons gerechtvaardigd belang bij de vaststelling van de solvabiliteit van onze klanten worden deze gegevens door ons aan de aanbieder doorgegeven ten behoeve van een kredietcontrole overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De aanbieder controleert op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en verdere gegevens (zoals winkelwagen, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) of de door u gekozen betalingsmogelijkheid met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegestaan.

Naast de interne criteria van de verstrekker kan ook identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietbureaus in de besluitvorming worden betrokken als onderdeel van de beoordeling van de aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO:

 • CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München, Duitsland.
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Duitsland.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door ons of de aanbieder een bericht te sturen. De aanbieder kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Stripe

Op deze website zijn een of meer online betalingsmethoden beschikbaar bij de volgende aanbieder: Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland.

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. betaling per creditcard), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) alsmede informatie over de inhoud van uw bestelling conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO aan de aanbieder doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor de afwikkeling van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Indien u een betaalwijze kiest waarbij de leverancier een vooruitbetaling doet (bijvoorbeeld aankoop op factuur of op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Ter waarborging van ons gerechtvaardigd belang bij de vaststelling van de solvabiliteit van onze klanten worden deze gegevens door ons aan de aanbieder doorgegeven ten behoeve van een kredietcontrole overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De aanbieder controleert op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en verdere gegevens (zoals winkelwagen, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) of de door u gekozen betalingsmogelijkheid met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegestaan.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door ons of de aanbieder een bericht te sturen. De aanbieder kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele afhandeling van betalingen.

8) Online marketing

Facebook Pixel voor het aanmaken van Custom Audiences

Binnen ons online aanbod maken wij gebruik van de "Facebook Pixel" dienst van de volgende provider: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Als een gebruiker op een door ons op Facebook geplaatste advertentie klikt, wordt met behulp van "Facebook Pixel" een parameter toegevoegd aan de URL van onze gelinkte pagina. Deze URL-parameter wordt na de omleiding in de browser van de gebruiker ingevoerd door een cookie die onze gelinkte pagina zelf instelt.

Enerzijds stelt dit Facebook in staat om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij de dienst om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons onlineaanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde "Custom Audiences").

Anderzijds kan "Facebook Pixel" worden gebruikt om na te gaan of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt en welke uitvoeringshandelingen ze daar verrichten (zogenaamde "conversion tracking").

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij daaruit geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

De door Facebook gegenereerde informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Facebook en daar opgeslagen; in deze context kan ze ook worden overgebracht naar servers van Meta Platforms Inc. in de VS.

Voor de doorgifte van gegevens naar de VS beroept de aanbieder zich op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming moeten waarborgen.

9) Webanalysediensten

9.1 Google (Universal) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.

Standaard plaatst Google (Universal) Analytics bij uw bezoek aan de website cookies, die als kleine tekstmodules op uw eindapparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie verzamelen. Tot deze informatie behoort ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt afgekort met de laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verwerkt. Daarbij is ook overdracht aan het in de VS gevestigde Google LLC mogelijk.

Google gebruikt de namens ons verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven en verkorte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in het kader van het gebruik van Google (Universal) Analytics verzamelde gegevens worden gedurende twee maanden opgeslagen en vervolgens gewist.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO.
Zonder uw toestemming wordt Google (Universal) Analytics tijdens uw bezoek aan de site niet gebruikt. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze dienst via de op de website beschikbare "cookie consent tool".

Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, die de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.
Voor de doorgifte van gegevens naar de VS verwijst Google naar de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming moeten waarborgen.
Meer juridische informatie over Google (Universal) Analytics, waaronder een kopie van de bovengenoemde standaardcontractbepalingen, is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en onder https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Demografische kenmerken
Google (Universal) Analytics gebruikt de speciale functie "demografische kenmerken" en kan hiermee statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van derden. Hierdoor kunnen doelgroepen voor marketingactiviteiten worden geïdentificeerd. De verzamelde gegevens kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen en worden na een opslagperiode van twee maanden gewist.

Google Signalen
Als uitbreiding op Google (Universal) Analytics kunnen op deze website Google Signals worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te laten genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten aan uw Google-account hebt gekoppeld, kan Google, mits u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO, uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen opstellen, ook over apparaatoverschrijdende conversies. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de cross-device analyse wilt stoppen, kunt u de functie "Gepersonaliseerde reclame" in de instellingen van uw Google-account deactiveren. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Meer informatie over Google Signals vindt u op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

UserIDs
Als uitbreiding op Google (Universal) Analytics kan op deze website de functie "UserIDs" worden gebruikt. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google (Universal) Analytics overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO, een account op deze website hebt aangemaakt en met dit account op verschillende apparaten inlogt, kunnen uw activiteiten, inclusief conversies, op verschillende apparaten worden geanalyseerd.

9.2 Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.

Google Analytics plaatst standaard 4 cookies wanneer u de website bezoekt, die als kleine tekstmodules op uw eindapparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie verzamelen. Tot deze informatie behoort ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt afgekort met de laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verwerkt. Daarbij is ook overdracht aan het in de VS gevestigde Google LLC mogelijk.

Google gebruikt de namens ons verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven en verkorte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 verzamelde gegevens worden gedurende twee maanden opgeslagen en vervolgens gewist.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO.
Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze dienst via de op de website beschikbare "cookie consent tool".

Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, die de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.
Voor de doorgifte van gegevens naar de VS verwijst Google naar de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming moeten waarborgen.
Nadere juridische informatie over Google Analytics 4, met inbegrip van een kopie van de bovengenoemde standaardcontractbepalingen, is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en onder https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Demografische kenmerken
Google Analytics 4 gebruikt de speciale functie "demografische kenmerken" en kan hiermee statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van derden. Hierdoor kunnen doelgroepen voor marketingactiviteiten worden geïdentificeerd. De verzamelde gegevens kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen en worden na een opslagperiode van twee maanden gewist.

Google Signalen
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kunnen op deze website Google Signals worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te laten genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten aan uw Google-account hebt gekoppeld, kan Google, mits u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO, uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen opstellen, ook over apparaatoverschrijdende conversies. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de cross-device analyse wilt stoppen, kunt u de functie "Gepersonaliseerde reclame" in de instellingen van uw Google-account deactiveren. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Meer informatie over Google Signals vindt u op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

UserIDs
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan op deze website de functie "UserIDs" worden gebruikt. Indien u hebt ingestemd met het gebruik van Google Analytics 4 overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO, een account op deze website hebt aangemaakt en met dit account op verschillende apparaten inlogt, kunnen uw activiteiten, inclusief conversies, op verschillende apparaten worden geanalyseerd.

9.3 Mouseflow

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst van de volgende provider: Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken.

Met behulp van cookies en/of vergelijkbare technologieën (tracking pixels, web beacons, algoritmen voor het lezen van eindapparaat- en browserinformatie) verzamelt en bewaart de dienst gepseudonimiseerde bezoekersgegevens, waaronder informatie over het gebruikte eindapparaat zoals het IP-adres en browserinformatie, om deze te evalueren voor statistische analyses van het gebruikersgedrag op onze website en om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen op te stellen. Dit maakt onder meer de evaluatie van bewegingspatronen (zogenaamde heat maps) mogelijk, die de duur van het paginabezoek en de interacties met de pagina-inhoud (bijv. tekstinvoer, scrollen, klikken en mouse-overs) weergeven. Pseudonimisering sluit de mogelijkheid van directe persoonlijke referentie fundamenteel uit. Een combinatie met duidelijke persoonsgegevens die op een andere manier zijn verzameld, vindt niet plaats.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen of opslaan van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de op de website ter beschikking gestelde "Cookie Consent Tool" te deactiveren.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

10) Retargeting/ Remarketing en het volgen van conversies

Google Ads Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee wij reclame maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Daartoe plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u toestemming hebt gegeven dat Google uw internet- en app-browsegeschiedenis koppelt aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruikt om de advertenties die u op het web ziet te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Hiertoe worden uw persoonsgegevens tijdelijk door Google gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Het gebruik van Google Ads Remarketing kan ook de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.
Details over de verwerking die door Google Ads Remarketing in gang wordt gezet en de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?
Verdere informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google kunnen hier worden geraadpleegd:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

11) Pagina functionaliteiten

Youtube

Deze website gebruikt plugins voor de weergave en weergave van video's van de volgende aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC., VS

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de provider om de plugin te laden. Daarbij wordt bepaalde informatie, waaronder uw IP-adres, aan de provider doorgegeven.

Als het afspelen van ingesloten video's via de plugin wordt gestart, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken te maken en misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site op een gebruikersaccount bij de aanbieder bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat deze aan uw account worden toegewezen, moet u uitloggen voordat u op de afspeelknop klikt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst via de op de website ter beschikking gestelde "Cookie Consent Tool" te deactiveren.

Voor de doorgifte van gegevens naar de VS beroept de aanbieder zich op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming moeten waarborgen.

12) Gereedschap en diversen

Hulpmiddel voor cookietoestemming

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookie-toestemmingstool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming nodig is. De "cookie consent tool" wordt aan gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het betreffende vakje aan te vinken. Door het gebruik van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming vereist is alleen geladen als de betreffende gebruiker de betreffende toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken. Dit garandeert dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is verleend.

De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden hierbij niet verwerkt.

Indien in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of vastleggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6, lid 1, lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een juridisch conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee bij een juridisch conforme vormgeving van onze website.

Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Als verantwoordelijke zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de respectieve toestemming van de gebruiker.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Meer informatie over de exploitant en de instelmogelijkheden van de cookietoestemming vindt u direct in de betreffende gebruikersinterface op onze website.

13) Rechten van de betrokkene

13.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten (informatie- en interventierechten) ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvoorwaarden:

 • Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO;
 • Recht op wissen overeenkomstig artikel 17 DSGVO;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO;
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van de GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO;
 • Recht om de overeenkomstig art. 7, lid 3, DSGVO gegeven toestemming in te trekken;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de AVG.

13.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS HOGER GERECHTVAARDIGD BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U BEZWAAR AANTEKENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

14) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - daarnaast op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen op grond van de handelswetgeving en de belastingwetgeving).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO, worden de betrokken gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van art. 6 lid 1 sub b DSGVO worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is om ze te blijven bewaren.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar overeenkomstig art. 21, lid 1, DSGVO uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar uitoefent overeenkomstig art. 21 (2) DSGVO.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.