Verwijdering van oude apparaten


Informatie over elektrische en elektronische (afval)apparatuur

De volgende informatie is bedoeld voor particuliere huishoudens die elektrische en/of elektronische apparatuur gebruiken. Volg deze belangrijke instructies in het belang van een milieuvriendelijke verwijdering van oude apparaten en uw eigen veiligheid.

1. informatie over de verwijdering van elektrische (oude) apparaten en over de betekenis van het symbool volgens bijlage 3 van de ElektroG:

Eigenaren van AEEA moeten deze gescheiden van ongesorteerd stedelijk afval verwijderen. AEEA mag daarom niet als ongesorteerd stedelijk afval worden afgevoerd en hoort in het bijzonder niet bij het huishoudelijk afval. In plaats daarvan moeten deze oude apparaten apart worden ingezameld en afgevoerd, bijvoorbeeld via de lokale inzamel- en retoursystemen.

Eigenaren van AEEA moeten tevens gebruikte batterijen en accu's die niet in de AEEA zitten en lampen die uit de AEEA kunnen worden verwijderd zonder deze te vernietigen, scheiden alvorens deze bij een inzamelpunt in te leveren. Dit laatste is niet van toepassing voor zover de AEEA van andere AEEA wordt gescheiden overeenkomstig artikel 14, lid 4, zin 4, of lid 5, zin 2 en 3 , in het kader van een opt-out door de openbare afvalbeheerinstanties met het oog op de voorbereiding voor hergebruik.

Aan de hand van het symbool volgens bijlage 3 van de ElektroG kunnen eigenaren oude apparaten herkennen die aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd gemeentelijk afval moeten worden ingezameld. Het symbool voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur stelt een doorgekruiste vuilnisbak op wieltjes voor en is als volgt vormgegeven:

111

2. informatie over de mogelijkheid voor eindgebruikers om oude apparatuur in te leveren:

Eindgebruikers als eigenaars van oude apparaten hebben de volgende retourmogelijkheden:

a) Retourzending/afhaling bij aankoop van een nieuw apparaat en levering aan een particulier huishouden

Wanneer u met ons een koopcontract sluit voor een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat, hebt u de mogelijkheid om een oud apparaat van hetzelfde type, dat in wezen dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat, kosteloos te retourneren.

Als de plaats van levering uw privéwoning is, gebeurt de teruggave door een gratis ophaling. Hiervoor kunt u een oud apparaat van hetzelfde type met in wezen dezelfde functies overhandigen aan de bezorgende transportonderneming op het moment dat het nieuwe apparaat wordt afgeleverd.

Als het nieuwe apparaat uitsluitend wordt verkocht door middel van communicatie op afstand(§ 312c (2) BGB), is het volgende beperkend van toepassing:

  • Gratis inzameling van een afgedankt apparaat van hetzelfde type en met dezelfde functie is alleen mogelijk als het gaat om een apparaat van categorie 1 (warmtewisselaars), categorie 2 (beeldschermen, monitoren, apparaten met beeldschermen met een oppervlakte van meer dan 100 vierkante centimeter) en/of categorie 4 (grote apparaten waarvan ten minste een van de buitenafmetingen meer dan 50 centimeter is).
  • Als het in plaats daarvan om een oud apparaat van categorie 3, 5 en/of 6 gaat, vindt er geen gratis inzameling plaats en geldt in plaats daarvan de volgende letter b) voor gratis teruggave

Een overzicht van de apparaatcategorieën en de apparaten die onder elk geval vallen, is hier te vinden: https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/anlage_1.html

b) Retour wanneer je een nieuw apparaat koopt en het elders inlevert/kleine apparaten retourneert

Wanneer u met ons een koopcontract sluit voor een nieuw elektrisch apparaat dat niet aan particuliere huishoudens wordt geleverd en wanneer u een nieuw apparaat van de categorieën 3, 5 en/of 6 uitsluitend verkoopt met behulp van technieken voor communicatie op afstand(§ 312c lid 2 Duits Burgerlijk Wetboek) met levering aan particuliere huishoudens, hebt u de mogelijkheid om een oud apparaat van hetzelfde type dat in wezen dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat kosteloos te retourneren.

Dezelfde mogelijkheid bestaat ook voor oude apparaten die niet groter zijn dan 25 centimeter in enige externe afmeting, ongeacht de aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat. In dit geval is de inlevermogelijkheid door de eindgebruiker beperkt tot 3 oude apparaten per type apparaat.

In het geval van distributie uitsluitend met behulp van middelen voor communicatie op afstand(§ 312c para. 2 BGB), vindt de teruggave plaats onder de bovengenoemde voorwaarden

  • afgedankte apparatuur van categorie 3, 5 en/of 6
  • oude apparaten die in geen enkele externe dimensie groter zijn dan 25 centimeter,

via geschikte retourmogelijkheden binnen een redelijke afstand van de respectieve eindgebruiker.

Anders vindt de terugzending plaats op de plaats van levering of in de onmiddellijke nabijheid daarvan.

We hebben de volgende retouropties gecreëerd om aan onze verplichtingen te voldoen:

Zorg ervoor dat je hier informeert over de retourmogelijkheden die je hebt gecreëerd voor oude elektrische apparaten.

(Let op: IT-Recht Kanzlei kan u geen "voorbeeldtekst" geven met betrekking tot de informatie over de mogelijkheden die u hebt gecreëerd voor het inleveren van oude elektrische apparatuur, aangezien er verschillende terugnamesystemen zijn en deze elk anders zijn ontworpen. U moet de eindgebruiker bijvoorbeeld informeren waar hij een inleverpunt in de buurt kan vinden. In de regel wordt dit opgelost door een link naar de website van de aanbieder van uw terugnamesysteem met een bijbehorende zoekfunctie. Een overeenkomstige informatietekst over de details van uw terugnamesysteem moet u echter worden verstrekt door de aanbieder van uw terugnamesysteem. Belangrijk: Voeg de informatietekst van uw aanbieder over het betreffende terugnamesysteem en de terugnamemogelijkheden voor oude apparaten in het volgende voorbeeld onder punt 2 in. Op deze manier kunt u voldoen aan uw online-informatieverplichtingen volgens de ElektroG als geheel).

c) Andere terugkeeropties

Eigenaars van AEEA uit particuliere huishoudens kunnen de AEEA ook inleveren bij de inzamelpunten van de openbare afvalbeheerinstanties of bij de terugnamepunten die zijn opgezet door fabrikanten of distributeurs, zoals bepaald door de ElektroG.

3. opmerking over gegevensbescherming

Sommige van de oude apparaten die moeten worden weggegooid, bevatten gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld op een pc of een smartphone) die niet in handen van derden mogen vallen.

We wijzen er uitdrukkelijk op dat eindgebruikers van oude apparaten de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het verwijderen van persoonlijke gegevens van de oude apparaten die worden weggegooid.