1) Den ansvariga personens presentation och kontaktuppgifter.

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar dig för ditt intresse. I det följande informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med personligen.

1.2 Den registeransvarige som ansvarar för databehandling på denna webbplats i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är sonoro audio GmbH, Hammer Landstraße 45, 41460 Neuss, Deutschland, Tel.: +49 (0) 2131 / 88 34 141, Fax: +49 (0) 2131 / 7517 599, E-post: info@sonoro.de. Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som kan nås på följande sätt: "Dataskyddsombud för sonoro audio GmbH, Hammer Landstraße 45, 41460 Neuss, Tyskland, Tel.: +49 (0) 2131 / 88 34 141, Fax: +49 (0) 2131 / 7517 599, E-post: info@sonoro.de"

1.4 Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den registeransvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning med strängen "https://" och låsikonen i din webbläsarrad.

2) Datainsamling när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats endast i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt ger oss information, samlar vi bara in data som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, vilket är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och tid vid tidpunkten för åtkomst
 • Mängden data som skickas i byte
 • Källa / referens från vilken du kom till webbplatsen
 • Webbläsare som används
 • Operativsystem som används
 • IP-adress som används (om tillämpligt: i anonym form)

Behandlingen sker i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. En överföring eller annan användning av uppgifterna sker inte. Vi förbehåller oss dock rätten att därefter kontrollera serverns loggfiler om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

3) Hosting & Content Delivery Network

Värd av DigitalOcean
Vi använder systemet för DigitalOcean LLC, 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013, USA ("DigitalOcean"), i syfte att vara värd för och visa webbplatsens innehåll på grundval av bearbetning för vår räkning. All data som samlas in på vår webbplats behandlas på DigitalOceans servrar. Som en del av de ovannämnda tjänsterna kan data också överföras till DigitalOcean-servrar i USA som en del av vidare bearbetning på uppdrag av DigitalOcean. Vi har ett databehandlingsavtal med DigitalOcean, tillgängligt på https://www.digitalocean.com/juridik/data-processing-avtal/), där vi ålägger leverantören att skydda våra användares uppgifter och inte vidarebefordra dem till tredje part.
Mer information om DigitalOceans dataskydd finns på följande webbplats: https://www.digitalocean.com/juridik/integritetspolicy/
Ytterligare bearbetning på andra servrar än de som nämns ovan av DigitalOcean kommer endast att ske inom ramen för nedan.

4) Kakor (cookies)

För att göra det attraktivt att besöka vår webbplats och för att möjliggöra användning av vissa funktioner använder vi cookies, dvs. små textfiler som lagras på din enhet. Vissa av dessa cookies raderas automatiskt efter att webbläsaren stängts (så kallade "sessionscookies"), vissa cookies finns kvar längre på din enhet och möjliggör lagring av sidinställningar (så kallade "beständiga cookies"). I det senare fallet kan du hitta lagringsperioden i översikten över cookie-inställningarna i din webbläsare.
Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som används av oss, utförs behandlingen i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. b GDPR antingen för genomförandet av kontraktet, enligt artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR vid ett givet samtycke eller enligt artikel 6 stycke 1 lit. f DSGVO för att skydda våra legitima intressen i bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv design av sidbesöket.
Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och kan besluta individuellt om deras godkännande eller utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet.
Observera att om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

5) Kontakt

5.1 - Zendesk (tidigare Zopim)
Denna webbplats använder teknik från Zendesk International Ltd., 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, Irland ("Zendesk") för att samla in och lagra pseudonymiserade data för webbanalys och för att driva livechattsystemet som används för att svara på live supportförfrågningar. Från dessa pseudonymiserade uppgifter kan användarprofiler skapas under pseudonym. Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet i besökarens webbläsare. Kakorna möjliggör bland annat igenkänning av webbläsaren. Om informationen som samlas in på detta sätt har en personlig referens utförs behandlingen i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av effektiv kundservice och statistisk analys av användarbeteende för optimeringsändamål.
De uppgifter som samlas in med Zendesk-tekniken kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats och kommer inte att slås samman med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan separat beviljat samtycke från den registrerade. För att undvika lagring av Zendesk-cookies kan du ställa in din webbläsare så att cookies inte längre kan lagras på din dator i framtiden eller så att cookies som redan har lagrats raderas. Att inaktivera alla cookies kan dock innebära att vissa funktioner på vår webbplats inte längre kan utföras. Du kan när som helst inaktivera insamling och lagring av data i syfte att skapa en pseudonymiserad användarprofil med verkan för framtiden genom att skicka oss din invändning informellt via e-post till den e-postadress som anges i avtrycket.
Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Zendesk enligt vilket vi ålägger Zendesk att skydda våra kunders data och inte vidarebefordra dem till tredje part.
Personuppgifter kan överföras till Zendesk Inc.:s servrar i USA. För sådana dataöverföringar följer Zendesk bindande företagsregler (BCR), som har erkänts av den irländska dataskyddsmyndigheten som lämpliga skyddsåtgärder för efterlevnad av europeiska dataskyddsstandarder.
För mer information om Zendesks dataskydd, besök https://www.zendesk.de/Företag/kunder-partners/integritetspolicy/.

5.2 Recensionspåminnelse från Trustpilot
Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke under eller efter din beställning i enlighet med artikel 6.1 a GDPR, kommer vi att överföra din e-postadress till utvärderingsplattformen Trustpilot of Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Copenhagen K, Danmark (www.trustpilot.com) så att den skickar dig en påminnelse om granskning via e-post.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den person som ansvarar för databehandlingen eller till utvärderingsplattformen.

5.3 Zendesk
Vi använder e-postbiljettsystemet Zendesk, en kundtjänstplattform för Zendesk International Ltd., 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, Irland ("Zendesk"), för att behandla kundförfrågningar. Om användare av vår webbplats gör kontaktförfrågningar via e-post lagras och organiseras dessa i biljettsystemet för att möjliggöra kronologisk behandling och för att förbättra serviceupplevelsen. Användare kan alltid se aktuell status för behandlingen av deras begäran via det individuellt tilldelade biljettnumret.
Exklusivt för att organisera förfrågningarna och deras behandling kommer personuppgifter att samlas in så långt som anges i begäran, men i alla fall efternamn, förnamn och e-postadress, överföras till Zendesk, lagras där och läsas.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av en effektiv utformning av vår kundservice, att besvara din begäran så snabbt som möjligt och att optimera vårt tjänsteerbjudande i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR
Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Zendesk enligt vilket vi ålägger Zendesk att skydda våra kunders data och inte vidarebefordra dem till tredje part.
Personuppgifter kan överföras till Zendesk Inc.:s servrar i USA. För sådana dataöverföringar följer Zendesk bindande företagsregler (BCR), som har erkänts av den irländska dataskyddsmyndigheten som lämpliga skyddsåtgärder för efterlevnad av europeiska dataskyddsstandarder.
Dina uppgifter kommer att raderas efter slutlig behandling av din begäran. Detta är fallet om man av omständigheterna kan sluta sig till att de faktiska omständigheterna i fråga slutgiltigt har klargjorts och förutsatt att det inte finns någon lagstadgad lagringsskyldighet som talar emot detta.
För mer information om Zendesks dataskydd, besök https://www.zendesk.de/Företag/kunder-partners/integritetspolicy/.

5.4 När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) kommer personuppgifter att behandlas uteslutande i syfte att behandla och besvara din begäran och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att svara på din begäran i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Om din kontakt syftar till ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b i GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas om det av omständigheterna kan utläsas att fakta i fråga slutgiltigt har klargjorts och förutsatt att det inte finns några lagliga lagringsskyldigheter som säger motsatsen.

6) Databehandling när du öppnar ett kundkonto

I enlighet med artikel 6.1 b i GDPR kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas i den utsträckning som krävs om du lämnar dem till oss när du öppnar ett kundkonto. Vilka uppgifter som krävs för kontoöppningen finns i inmatningsmasken i motsvarande formulär på vår webbplats. En radering av ditt kundkonto är möjlig när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till ovan nämnda adress till den ansvariga personen. Efter radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att raderas, förutsatt att alla ingångna avtal har behandlats fullständigt, det finns inga lagliga lagringsperioder som säger motsatsen och det finns inget legitimt intresse från vår sida av ytterligare lagring.

7) Användning av kunduppgifter för direktmarknadsföring

7.1 Registrering för vårt nyhetsbrev via e-post

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev via e-post kommer vi regelbundet att skicka dig information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Tillhandahållandet av ytterligare uppgifter är frivilligt och används för att adressera dig personligen. För att skicka nyhetsbrev använder vi den så kallade dubbla opt-in-proceduren, som säkerställer att du inte får nyhetsbrev förrän du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till att få nyhetsbrevet genom att klicka på en verifieringslänk som skickas till den angivna e-postadressen.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. På så sätt lagrar vi din IP-adress som angetts av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registrering för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle. De uppgifter som samlas in av oss när vi registrerar oss för nyhetsbrevet kommer att användas strikt för det avsedda ändamålet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via länken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett motsvarande meddelande till den ansvariga personen som namnges i början. Efter att du har avslutat prenumerationen kommer din e-postadress att raderas omedelbart från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna deklaration.

7.2 Skicka nyhetsbrevet via e-post till befintliga kunder

Om du har gett oss din e-postadress när du köper varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden om liknande varor eller tjänster, till exempel de som redan köpts, från vårt sortiment via e-post. För detta ändamål behöver vi inte erhålla något separat samtycke från dig i enlighet med § 7 Abs. 3 UWG. I detta avseende sker databehandling enbart på grundval av vårt legitima intresse av personlig direktreklam i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Om du ursprungligen har invänt mot användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka ett e-postmeddelande. Du har rätt att när som helst invända mot användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål med verkan för framtiden genom att meddela den ansvariga personen som nämns i början. För detta ändamål kommer du endast att ådra dig överföringskostnader enligt grundtarifferna. Vid mottagandet av din invändning kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål att stoppas omedelbart.

7.3 - Nyhetsbrev skickas via MailChimp
Våra nyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/), till vilka vi vidarebefordrar dina uppgifter som lämnats när du registrerar dig för nyhetsbrevet. Denna överföring sker i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR och tjänar vårt legitima intresse av att använda ett reklameffektivt, säkert och användarvänligt nyhetsbrevssystem. Observera att dina data vanligtvis överförs till en MailChimp-server i USA och lagras där.
MailChimp använder denna information för att skicka och statistiskt utvärdera nyhetsbrevet för vår räkning. För utvärderingen innehåller de skickade e-postmeddelandena så kallade webbfyrar eller spårningspixlar, som representerar bildfiler med en pixel som lagras på vår webbplats. På detta sätt kan det avgöras om ett nyhetsbrevsmeddelande har öppnats och vilka länkar som har klickats, om några. Med hjälp av webbfyrarna sammanställer Mailchimp automatiskt allmän, icke-personlig statistik om reaktionsbeteendet på nyhetsbrevskampanjer. På grundval av vårt legitima intresse av den statistiska utvärderingen av nyhetsbrevskampanjerna för att optimera reklamkommunikationen och bättre fokusera på mottagarens intressen, samlar webbfyrarna också in och använder data från respektive nyhetsbrevsmottagare (e-postadress, tid för hämtning, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem) i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit f GDPR. Dessa data gör det möjligt att dra en individuell slutsats om nyhetsbrevsmottagaren och behandlas av Mailchimp för automatisk skapande av statistik som visar om en specifik mottagare har öppnat ett nyhetsbrevmeddelande.
Om du vill inaktivera dataanalysen för statistiska utvärderingsändamål måste du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.
MailChimp kan också använda dessa uppgifter i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR själv på grundval av sitt eget legitima intresse för behovsbaserad design och optimering av tjänsten samt för marknadsundersökningsändamål, till exempel för att avgöra från vilka länder mottagarna kommer. MailChimp använder dock inte uppgifterna från våra nyhetsbrevsmottagare för att skriva till dem själva eller för att vidarebefordra dem till tredje part.
För att skydda dina uppgifter i USA har vi ingått ett databehandlingsavtal med MailChimp på grundval av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att möjliggöra överföring av dina personuppgifter till MailChimp. Om du är intresserad kan detta databehandlingsavtal ses på följande Internetadress: https://mailchimp.com/juridik/data-processing-addendum/
Sekretesspolicyn för MailChimp kan ses här:
https://mailchimp.com/juridik/sekretess/

7.4 Meddelande om varors tillgänglighet via e-post

För objekt som är tillfälligt otillgängliga kan du registrera dig för att få aviseringar om e-posttillgänglighet. När vi gör det skickar vi dig ett engångsmeddelande via e-post om tillgängligheten för den artikel du har valt. Den enda obligatoriska informationen för att skicka detta meddelande är din e-postadress. Tillhandahållandet av ytterligare uppgifter är frivilligt och kan användas för att adressera dig personligen. För att skicka e-post använder vi den så kallade dubbla opt-in-proceduren, som säkerställer att du inte får ett meddelande förrän du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till detta genom att klicka på en verifieringslänk som skickas till den angivna e-postadressen.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. På så sätt lagrar vi din IP-adress som angetts av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registrering för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle. De uppgifter som samlas in av oss när vi registrerar oss för vår e-postaviseringstjänst om tillgången på varor kommer att användas strikt för det avsedda ändamålet. Du kan när som helst avregistrera dig från tillgänglighetsmeddelandena genom att skicka ett motsvarande meddelande till den ansvariga personen som nämns ovan. Efter att du har avslutat prenumerationen kommer din e-postadress att raderas omedelbart från vår distributionslista som upprättats för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna deklaration.

8) Databehandling för orderbehandling

8.1 I den mån det är nödvändigt för genomförandet av avtalet för leverans- och betalningsändamål kommer de personuppgifter som samlas in av oss att vidarebefordras till det beställda transportföretaget och den beställda banken i enlighet med artikel 6.1 b GDPR.

Om vi är skyldiga dig uppdateringar för varor med digitala element eller för digitala produkter på grundval av ett motsvarande avtal, behandlar vi de kontaktuppgifter som du tillhandahåller vid beställning (namn, adress, e-postadress) för att personligen informera dig (t.ex. per post eller e-post) inom ramen för våra juridiska informationsskyldigheter i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. c GDPR via lämpliga kommunikationskanaler (t.ex. per post eller e-post) om kommande uppdateringar inom den lagstadgade perioden. Dina kontaktuppgifter kommer att användas strikt för ett specifikt syfte för meddelanden om uppdateringar som vi är skyldiga och kommer endast att behandlas av oss för detta ändamål i den utsträckning som är nödvändig för respektive information.

För att behandla din beställning arbetar vi också tillsammans med följande tjänsteleverantörer, som helt eller delvis stöder oss i genomförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter kommer att överföras till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

8.2 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

- Amazon Betala
Om betalningsmetoden "Amazon Pay" väljs behandlas betalningen av betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (hädanefter: "Amazon Payments"), till vilken vi vidarebefordrar din information som tillhandahålls under beställningsprocessen tillsammans med informationen om din beställning i enlighet med artikel 6.1 lit. b GDPR. Dina uppgifter kommer att vidarebefordras uteslutande i syfte att behandla betalningar med betaltjänstleverantören Amazon Payments och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta. Om cookies, dvs. små textfiler som lagras på slutenheten, ställs in när du använder Amazon Pay, görs detta uteslutande på grundval av ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR. Detta samtycke kan återkallas när som helst via "Cookie Consent Tool" som implementeras på webbplatsen. Mer information om Amazon Payments sekretesspraxis finns på följande webbadress: https://pay.amazon.de/hjälp/82974
- Apple Pay
Om du väljer betalningsmetoden "Apple Pay" från Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, behandlas betalningen via "Apple Pay"-funktionen på din enhet som drivs med iOS, watchOS eller macOS genom att ladda ett betalkort som är lagrat med "Apple Pay". Apple Pay använder säkerhetsfunktioner som är inbyggda i enhetens maskin- och programvara för att skydda dina transaktioner. För att frigöra en betalning är det därför nödvändigt att ange en kod som tidigare definierats av dig och verifiera den med funktionen "Face ID" eller "Touch ID" på din slutenhet.
I syfte att behandla betalningar kommer din information som tillhandahålls under beställningsprocessen, tillsammans med informationen om din beställning, att överföras till Apple i krypterad form. Apple krypterar sedan dessa data igen med en utvecklarspecifik nyckel innan de överför data till betaltjänstleverantören för betalkortet som lagras i Apple Pay för att behandla betalningen. Krypteringen säkerställer att endast webbplatsen genom vilken köpet gjordes kan komma åt betalningsuppgifterna. När betalningen har gjorts skickar Apple ditt enhetskontonummer och en transaktionsspecifik, dynamisk säkerhetskod till den ursprungliga webbplatsen för att bekräfta att betalningen lyckats.
Om personuppgifter behandlas under de beskrivna överföringarna sker behandlingen uteslutande i syfte att behandla betalningar i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR.
Apple behåller anonymiserade transaktionsdata, inklusive ungefärligt inköpsbelopp, ungefärligt datum och tid och om transaktionen slutfördes. Anonymiseringen utesluter helt en personlig referens. Apple använder anonymiserade data för att förbättra Apple Pay och andra produkter och tjänster från Apple.
När du använder Apple Pay på din iPhone eller Apple Watch för att slutföra ett köp du gjort via Safari på din Mac kommunicerar din Mac och auktoriseringsenhet via en krypterad kanal på Apples servrar. Apple behandlar eller lagrar inte någon av denna information i ett format som identifierar dig. Du kan stänga av möjligheten att använda Apple Pay på din Mac i din iPhones inställningar. Gå till "Wallet & Apple Pay" och avmarkera "Tillåt betalningar på Mac".
Mer information om dataskydd på Apple Pay finns på följande internetadress: https://support.apple.com/sv-sv/HT203027
- Google Betala
Om du väljer betalningsmetoden "Google Pay" från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), behandlas betalningen via applikationen "Google Pay" på din mobila enhet som drivs med minst Android 4.4 ("KitKat") och har en NFC-funktion genom att ladda ett betalkort som lagras med Google Pay eller ett betalningssystem som verifierats där (t.ex. PayPal). För frisläppande av en betalning via Google Pay på mer än 25 år krävs - € den tidigare upplåsningen av din mobila enhet med respektive inställningsverifieringsåtgärd (t.ex. ansiktsigenkänning, lösenord, fingeravtryck eller mönster).
I syfte att behandla betalningar skickas din information som tillhandahålls under beställningsprocessen, tillsammans med informationen om din beställning, vidare till Google. Google överför sedan din betalningsinformation som lagras i Google Pay i form av ett engångstransaktionsnummer till den ursprungliga webbplatsen, som används för att verifiera en betalning. Detta transaktionsnummer innehåller ingen information om de verkliga betalningsuppgifterna för dina betalningsmetoder som lagras med Google Pay, men skapas och överförs som en numerisk engångstoken. För alla transaktioner via Google Pay fungerar Google endast som mellanhand för att behandla betalningsprocessen. Transaktionen utförs uteslutande i förhållandet mellan användaren och den ursprungliga webbplatsen genom att debitera betalningsmedlet som deponerats hos Google Pay.
Om personuppgifter behandlas under de beskrivna överföringarna sker behandlingen uteslutande i syfte att behandla betalningar i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR.
Google förbehåller sig rätten att samla in, lagra och utvärdera viss transaktionsspecifik information för varje transaktion som görs via Google Pay. Detta inkluderar datum, tid och belopp för transaktionen, handlarens plats och beskrivning, en beskrivning som tillhandahålls av säljaren av de köpta varorna eller tjänsterna, fotografier som du bifogar transaktionen, säljarens och köparens namn och e-postadress eller avsändaren och mottagaren, betalningsmetoden som används, din beskrivning av orsaken till transaktionen och, om tillämpligt, erbjudandet i samband med transaktionen.
Enligt Google utförs denna behandling uteslutande i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR på grundval av det legitima intresset av korrekt redovisning, verifiering av transaktionsdata och optimering och funktionellt underhåll av Google Pay-tjänsten.
Google förbehåller sig också rätten att kombinera den behandlade processinformationen med annan information som samlas in och lagras av Google när du använder andra Google-tjänster.
Användarvillkoren för Google Pay hittar du här:
https://payments.google.com/Betalningar/apis-säker/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=sv
Mer information om dataskydd på Google Pay finns på följande internetadress:
https://payments.google.com/Betalningar/apis-säker/get_legal_document?ldo=0&ldt=sekretessmeddelande&ldl=sv
- Klarna
Om en Klarna-betaltjänst väljs kommer betalningen att behandlas av Klarna Bank AB (publ), https://www.klarna.com/sv/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm (nedan "Klarna"). För att möjliggöra behandlingen av betalningen kommer dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, ort, kön, e-postadress, telefonnummer och IP-adress, vid behov även födelsedatum och dina bankuppgifter) samt uppgifter i samband med beställningen (t.ex. fakturabelopp, artikel, leveransmetod) att vidarebefordras till Klarna för identitets- och kreditkontroller, förutsatt att du häri överensstämmer med artikel 6.1 lit. a GDPR inom ramen för uttryckligen har samtyckt till beställningsprocessen. Till vilka kreditinstitut dina uppgifter kan vidarebefordras kan du se här:
https://cdn.klarna.com/1.0/delad/innehåll/juridik/villkor/0/de_de/credit_rating_agencies
Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditrapporten baseras de på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Bland annat, men inte uteslutande, ingår adressdata i beräkningen av poängvärdena. Klarna använder den information som erhållits om den statistiska sannolikheten för en betalningsanmärkning för ett balanserat beslut om upprättande, genomförande eller uppsägning av avtalsförhållandet.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den person som ansvarar för databehandlingen eller till Klarna. Klarna kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för avtalsenlig betalningsbehandling.
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsbestämmelser för registrerade baserade i Tyskland https://cdn.klarna.com/1.0/delad/innehåll/juridik/villkor/0/de_de/sekretess
eller för registrerade som är baserade i Österrike https://cdn.klarna.com/1.0/delad/innehåll/juridik/villkor/0/de_at/sekretess
behandlad.
- Betala
Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören som betalar, kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören payever GmbH, Simon-von-Utrecht Straße 1, 20359 Hamburg, till vilken vi kommer att vidarebefordra den information du lämnade under beställningsprocessen tillsammans med informationen om din beställning i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. b GDPR. Dina uppgifter kommer att vidarebefordras uteslutande i syfte att behandla betalningar med betaltjänstleverantörens betalare och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta.
Mer information om payevers hantering av personuppgifter finns i payevers integritetspolicy: https://www.payever.de/Schufa/Integritetspolicy/
- PayPal
När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på faktura" eller "avbetalning" via PayPal, kommer vi att vidarebefordra dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallat "PayPal") som en del av betalningshanteringen. Överföringen sker i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. b GDPR och endast i den utsträckning som är nödvändig för betalningshantering.
PayPal förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på faktura" eller "avbetalning" via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter vidarebefordras till kreditinstitut i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR på grundval av PayPal legitima intresse av att fastställa din solvens. Resultatet av kreditkontrollen med avseende på den statistiska sannolikheten för fallissemang PayPal användas för att besluta om tillhandahållandet av respektive betalningsmetod. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditrapporten baseras de på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Bland annat, men inte uteslutande, ingår adressdata i beräkningen av poängvärdena. För ytterligare information om dataskyddslagstiftningen, inklusive om de kreditinstitut som används, se PayPal sekretesspolicy: https://www.paypal.com/sv/webbappar/mpp/ua/sekretess-full
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för avtalsbetalningsbehandling.
- PayPal kassan
Denna webbplats använder PayPal Checkout, ett onlinebetalningssystem från PayPal som består av PayPal-ägda betalningsmetoder och lokala betalningsmetoder från tredje part.
När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller – om det erbjuds – "Betala senare" via PayPal vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallat "PayPal"). Överföringen sker i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR och endast i den utsträckning som är nödvändig för betalningshantering.
PayPal förbehåller sig rätten att göra en kreditkontroll för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller – om det erbjuds – "betala senare" via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter vidarebefordras till kreditinstitut i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR på grundval av PayPal legitima intresse av att fastställa din solvens. PayPal använder resultatet av kreditkontrollen med avseende på den statistiska sannolikheten för utebliven betalning i syfte att besluta om tillhandahållande av respektive betalningsmetod. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditrapporten baseras de på ett vetenskapligt erkänt matematiskt statistiskt förfarande. Bland annat, men inte uteslutande, ingår adressdata i beräkningen av poängvärdena. Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för avtalsenlig betalningsbehandling.
Om du väljer den PayPal betalningsmetoden "köp på konto" kommer dina betalningsuppgifter först att överföras till PayPal som förberedelse för betalning, varefter PayPal vidarebefordrar dem till Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin ("Ratepay") för att genomföra betalningen. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 b i GDPR. I detta fall utför RatePay en identitets- och kreditvärdighetskontroll i eget namn för att fastställa solvens i enlighet med ovan nämnda princip och vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till kreditinstitut på grundval av det legitima intresset av att fastställa solvens i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. En lista över kreditinstitut som Ratepay kan lita på finns här: https://www.ratepay.com/juridiska-betalnings-kreditupplysningsföretag/
Om du använder betalningsmetoden hos en lokal tredjepartsleverantör kommer dina betalningsuppgifter först att vidarebefordras till PayPal i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR för att förbereda betalningen. Beroende på ditt val av en tillgänglig lokal betalningsmetod överför PayPal sedan dina betalningsuppgifter till motsvarande leverantör i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR för att genomföra betalningen:
- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland)
- iDeal (Currence Holding BV, Beethovenstraat 300 Amsterdam, Nederländerna)
- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main
- bancontact (Bancontact Payconiq Company, Rue d'Arlon 82, 1040 Bryssel, Belgien)
- blik (Polski Standard Płatności sp. z o.o., ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, Polen)
- eps (PSA Payment Services Austria GmbH, Handelskai 92, Gate 2
1200 Wien, Österrike)
- MyBank (PRETA S.A.S, 40 Rue de Courcelles, F-75008 Paris, Frankrike)
- Przelewy24 (PayPro SA, Kanclerska 15A, 60-326 Poznań, Polen)
För ytterligare dataskyddsinformation, se dataskyddsdeklarationen från PayPal: https://www.paypal.com/sv/webbappar/mpp/ua/sekretess-full
- Santander
Om du väljer betalningsmetoderna "leverans på konto" och / eller "hyrköp" via Santander, kommer du att bli ombedd att lämna dina personuppgifter (titel, namn, adress, födelsedatum, fakturerings- och leveransadress för kunden, fakturabelopp, kundvagnens sammansättning) under beställningsprocessen. För att skydda vårt legitima intresse av att fastställa våra kunders solvens vidarebefordrar vi dessa uppgifter till Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach ("Santander") i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR för en kreditkontroll och för att kontrollera tillhandahållandet av en betalningsgaranti till handlaren. Santander kontrollerar på grundval av de personuppgifter du tillhandahåller samt andra uppgifter (såsom kundvagn, fakturabelopp, orderhistorik, betalningsupplevelse) om det betalningsalternativ du har valt kan beviljas med avseende på statistisk betalning och / eller standardrisker. Utöver Santanders interna kriterier i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR kan information om identitet och kreditvärdighet från följande kreditinstitut också inkluderas för beslutet i samband med ansökningsgranskningen:
- CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden
Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditrapporten har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande, vid beräkningen av poängvärdena ingår bland annat adressdata.
Du kan hitta mer information om Santanders integritetspolicy på följande internetadress: https://www.santander.de/innehåll/pdf/Integritetspolicy/dataskyddspåminnelse-faktura-och-avbetalning.pdf
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till den registeransvarige eller till Santander. Santander kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för den avtalsenliga betalningsbehandlingen.
- Stripe
Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören Stripe kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, till vilken vi kommer att tillhandahålla din information under beställningsprocessen tillsammans med informationen om din beställning (namn, adress, kontonummer, bankkod, eventuellt kreditkortsnummer, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. b) GDPR. Mer information om Stripes dataskydd finns på webbadressen https://stripe.com/sv/sekretess#översättning.
Stripe förbehåller sig rätten att utföra en kreditkontroll på grundval av matematisk-statistiska förfaranden för att skydda det legitima intresset av att bestämma användarens solvens. Stripe kan överföra de personuppgifter som är nödvändiga för en kreditkontroll och som mottagits i samband med betalningsbehandling till utvalda kreditinstitut, som Stripe kommer att lämna ut till användare på begäran. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditrapporten har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Bland annat, men inte uteslutande, ingår adressdata i beräkningen av poängvärdena. Stripe använder resultatet av kreditkontrollen med avseende på den statistiska sannolikheten för fallissemang i syfte att besluta om rätten att använda den valda betalningsmetoden.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till Stripe eller de beställda kreditbyråerna.
Stripe kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningsbehandling.

9) Marknadsföring på nätet

Facebook-pixel för att skapa anpassade målgrupper (med cookie-samtyckesverktyget)
Inom vårt online-erbjudande används den så kallade "Facebook-pixeln" för det sociala nätverket Facebook, som drivs av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Facebook").
Om en användare klickar på en annons som placerats av oss och som visas på Facebook läggs ett tillägg till webbadressen till vår länkade sida av Facebook Pixel. Om vår webbplats tillåter delning av data med Facebook via pixlar skrivs denna URL-parameter in i användarens webbläsare med cookie, som ställer in vår länkade sida själv. Denna cookie läses sedan av Facebook Pixel och gör det möjligt att vidarebefordra data till Facebook.
Med hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook bestämma besökarna i vårt online-erbjudande som en målgrupp för presentation av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Följaktligen använder vi Facebook-pixeln för att visa de Facebook-annonser som vi har placerat endast för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen i vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av de besökta webbplatserna) som vi överför till Facebook (så kallade "anpassade målgrupper"). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också se till att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte verkar irriterande. På detta sätt kan vi ytterligare utvärdera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att spåra om användare omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad "konvertering").
De insamlade uppgifterna är anonyma för oss, så det tillåter oss inte att dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook använder uppgifterna för sina egna reklamändamål, i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning (https://www.facebook.com/om oss/sekretess/) kan användas. Uppgifterna kan göra det möjligt för Facebook och dess partner att placera annonser på och utanför Facebook.
Databehandlingen i samband med användningen av Facebook-pixeln kommer endast att ske med ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att inaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som tillhandahålls på webbplatsen.

10) Webbanalystjänster

10.1 Google (Universal) Analytics
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics använder så kallade "cookies", som är textfiler som lagras på din enhet och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där, vilket också kan leda till en överföring till servrarna på Google LLC i USA.
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom att förkorta och utesluta en direkt personlig referens. Genom tillägget kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server LLC i USA och förkortas där. För vår räkning kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google (Universal) Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.
Google Analytics gör det också möjligt att skapa statistik med uttalanden om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen på grundval av en utvärdering av intressebaserad reklam och med hjälp av information från tredje part via en speciell funktion, de så kallade "demografiska egenskaperna". Detta möjliggör definition och differentiering av användargrupper på webbplatsen i syfte att målgruppsoptimerad anpassning av marknadsföringsåtgärder. Poster som samlas in via de "demografiska egenskaperna" kan dock inte tilldelas en viss person.
Detaljer om behandlingen som initierats av Google Analytics och om Googles hantering av data från webbplatser finns här: https://policies.google.com/tekniker/partner-webbplatser
All behandling som beskrivs ovan, särskilt inställningen av Google Analytics-cookies för läsning av information på den använda slutenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR. Utan detta samtycke kommer användningen av Google Analytics under ditt sidbesök att utelämnas.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, vänligen inaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett orderbehandlingsavtal med Google för användning av Google Analytics, med vilket Google är skyldigt att skydda uppgifterna från våra webbplatsbesökare och inte vidarebefordra dem till tredje part.
För överföring av data från EU till USA förlitar sig Google på så kallade standardklausuler om dataskydd från Europeiska kommissionen, som är avsedda att säkerställa överensstämmelse med den europeiska dataskyddsnivån i USA.
Mer information om Google (Universal) Analytics finns här: https://policies.google.com/sekretess?hl=sv&gl=sv

10.2 Google Analytics 4
Denna webbplats använder Google Analytics 4, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), som kan användas för att analysera användningen av webbplatser.
När du använder Google Analytics 4 används så kallade "cookies" som standard. Cookies är textfiler som lagras på din enhet och möjliggör en analys av din användning av en webbplats. Informationen som samlas in av cookies om din användning av webbplatsen (inklusive IP-adressen som överförs av din enhet, förkortad med de sista siffrorna, se nedan) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras och behandlas där. Detta kan också leda till överföring av information till servrarna hos företaget Google LLC baserat i USA och där till ytterligare behandling av informationen.
När du använder Google Analytics 4 samlas IP-adressen som överförs av din enhet när du använder webbplatsen in och behandlas som standard och automatiskt endast på ett anonymt sätt, så att en direkt personlig hänvisning till den insamlade informationen utesluts. Denna automatiska anonymisering sker genom att förkorta IP-adressen som överförs av din enhet av Google inom Europeiska unionens medlemsstater (EU) eller av andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) med de sista siffrorna.
För vår räkning använder Google denna och annan information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att rapportera om dina webbplatsaktiviteter eller för att rapportera om dina webbplatsaktiviteter. Sammanställa ditt användningsbeteende och förse oss med andra tjänster relaterade till din användning av webbplatsen och Internet. IP-adressen som överförs och förkortas av din enhet som en del av Google Analytics 4 kommer inte att slås samman med annan Google-data. De uppgifter som samlas in i samband med användningen av Google Analytics 4 lagras i 2 månader och raderas sedan.
Google Analytics 4 gör det också möjligt att skapa statistik med uttalanden om webbplatsanvändarnas ålder, kön och intressen på grundval av en utvärdering av intressebaserad reklam och med hjälp av information från tredje part via en speciell funktion, de så kallade "demografiska egenskaperna". Detta gör det möjligt att identifiera och särskilja användargrupper på webbplatsen i syfte att målgruppsoptimera inriktningen på marknadsföringsåtgärder. Data som samlas in via de "demografiska egenskaperna" kan dock inte tilldelas en specifik person och därför inte till dig personligen. Dessa data som samlas in via funktionen "demografiska egenskaper" sparas i två månader och raderas sedan.
All behandling som beskrivs ovan, särskilt inställningen av Google Analytics-cookies för lagring och läsning av information på den enhet du använder för att använda webbplatsen, kommer endast att ske om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR. Utan ditt samtycke kommer användningen av Google Analytics 4 inte att användas under din användning av webbplatsen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, vänligen inaktivera denna tjänst via "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.
Vi har ingått ett så kallat orderbehandlingsavtal med Google för vår användning av Google Analytics 4, genom vilket Google är skyldigt att skydda uppgifterna från våra webbplatsanvändare och inte vidarebefordra dem till tredje part.
För att säkerställa överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd, även i händelse av eventuell överföring av data från EU eller EES till USA och eventuell ytterligare behandling där.dem, förlitar sig Google på europeiska kommissionens så kallade standardavtalsklausuler, som vi har kommit överens om med Google.
Ytterligare juridiska meddelanden om Google Analytics 4, inklusive en kopia av de ovannämnda standardavtalsklausulerna, finns på https://policies.google.com/sekretess?hl=sv&gl=sv och under https://policies.google.com/tekniker/partner-webbplatser

10.3 – Mouseflow (Mouseflow ApS)
Denna webbplats använder Mouseflow, ett webbanalysverktyg från Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn, Danmark, för att registrera slumpmässigt utvalda enskilda besök (endast med pseudonymiserad IP-adress). Detta skapar en logg över musrörelser och klick med avsikt att slumpmässigt spela enskilda webbplatsbesök och härleda potentiella förbättringar för webbplatsen från detta. Den behandlade informationen kommer inte att vidarebefordras till tredje part.
All behandling som beskrivs ovan, särskilt inställningen av cookies för att läsa information på den använda terminalenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att inaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som tillhandahålls på webbplatsen.

11) Retargeting/ Remarketing / Hänvisningsannonsering

Google Ads Remarketing
Vår webbplats använder funktionerna i Google Ads Remarketing, med vilka vi annonserar denna webbplats i Googles sökresultat, samt på tredje parts webbplatser. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). För detta ändamål placerar Google en cookie i webbläsaren på din enhet, som automatiskt möjliggör intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och baserat på de sidor du besöker. Ytterligare databehandling sker endast om du har samtyckt till att Google länkar din webbhistorik och apphistorik till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa annonser som du visar på webben. I det här fallet, om du är inloggad på Google under ditt besök på vår webbplats, använder Google dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter. För detta ändamål är dina personuppgifter tillfälligt kopplade av Google till Google Analytics-data för att bilda målgrupper. Som en del av användningen av Google Ads Remarketing kan personuppgifter även överföras till servrarna hos Google LLC i USA.
Information om behandlingen som initierats av Google Ads Remarketing och om Googles hantering av data från webbplatser finns här: https://policies.google.com/tekniker/partner-webbplatser
Du kan permanent invända mot inställningen av cookies från Google Ads Remarketing genom att ladda ner och installera Googles webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk:
https://support.google.com/annonser/svar/7395996?
Mer information och dataskyddsbestämmelserna för annonsering och Google kan ses här:
https://www.google.com/policyer/tekniker/annonser/
All behandling som beskrivs ovan, särskilt inställningen av cookies för att läsa information på den använda terminalenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att inaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som tillhandahålls på webbplatsen.

12) Sidfunktioner

Användning av Youtube-videor
Denna webbplats använder Youtube-inbäddningsfunktionen för att visa och spela upp videor från leverantören "Youtube", som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").
Här används det utökade dataskyddsläget, som enligt leverantören endast initierar lagring av användarinformation när videon /videorna spelas upp. Om uppspelningen av inbäddade YouTube-videor startas använder leverantören "Youtube" cookies för att samla in information om användarbeteende. Enligt information från "Youtube" tjänar dessa bland annat till att spela in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra kränkande behandling. Om du är inloggad på Google kommer dina data att tilldelas direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill kopplas till din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta YouTube för att utöva denna rättighet. Som en del av användningen av YouTube kan personuppgifter också överföras till servrarna hos Google LLC i USA.
Oavsett om de inbäddade videorna spelas upp upprättas en anslutning till Googles nätverk varje gång denna webbplats öppnas, vilket kan utlösa ytterligare databehandlingsoperationer utan vårt inflytande.
All behandling som beskrivs ovan, särskilt läsning av information på terminalenheten som används via spårningspixeln, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 lit. a GDPR. Utan detta samtycke kommer YouTube-videor inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, vänligen inaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som tillhandahålls på webbplatsen via alternativa alternativ som kommuniceras till dig på webbplatsen.
Mer information om dataskydd på "Youtube" finns i Youtubes användarvillkor på https://www.youtube.com/statisk?mall=termer samt i Googles sekretesspolicy på https://www.google.de/intl/sv/policyer/sekretess

13) Verktyg och diverse

Verktyg för cookie-samtycke

Denna webbplats använder ett så kallat "cookie consent tool" för att få effektivt användarsamtycke för cookies och cookie-baserade applikationer som kräver samtycke. "Cookie Consent Tool" visas för användare när sidan öppnas i form av ett interaktivt användargränssnitt där samtycken för vissa cookies och/eller cookie-baserade applikationer kan ges genom att kryssa i rutan. Genom att använda verktyget laddas alla cookies/tjänster som kräver samtycke endast om respektive användare ger motsvarande samtycke genom att kryssa i rutan. Detta säkerställer att sådana cookies endast ställs in på användarens terminalenhet om samtycke har getts.
Verktyget ställer in tekniskt nödvändiga cookies för att lagra dina cookiepreferenser. Personliga användaruppgifter behandlas i allmänhet inte.
Om, i enskilda fall, personuppgifter (t.ex. IP-adressen) behandlas i syfte att lagra, tilldela eller logga cookie-inställningar, utförs detta i enlighet med artikel 6.1 f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av en lagligt kompatibel, användarspecifik och användarvänlig samtyckeshantering för cookies och därmed i en lagligt kompatibel design av vår webbplats.
En ytterligare rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 c i GDPR. Som personuppgiftsansvarig är vi föremål för den juridiska skyldigheten att göra användningen av tekniskt onödiga cookies beroende av respektive användares samtycke.
Mer information om operatören och inställningsalternativen för cookie-samtyckesverktyget finns direkt i motsvarande användargränssnitt på vår webbplats.

14) Den registrerades rättigheter

14.1 Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande rättigheter för registrerade (rätt till information och ingripande) gentemot den registeransvarige med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, varvid hänvisning görs till den rättsliga grund som anges för respektive övningskrav:

 • Rätt till information i enlighet med artikel 15 GDPR;
 • Rätt till rättelse enligt artikel 16 GDPR;
 • Rätt till radering i enlighet med artikel 17 GDPR;
 • Rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 GDPR;
 • Rätt till information enligt artikel 19 GDPR;
 • Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 GDPR;
 • Rätt att återkalla beviljat samtycke i enlighet med artikel 7.3 GDPR;
 • Rätt att lämna in ett klagomål enligt artikel 77 GDPR.

14.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING PÅ GRUNDVAL AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SPECIELLA SITUATION.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT INVÄNDA KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL YTTERLIGARE BEHANDLING OM VI KAN VISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OM DIG FÖR SÅDAN REKLAM. DU KAN UTÖVA INVÄNDNINGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA DE BERÖRDA UPPGIFTERNA FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL.

15) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Varaktigheten av lagringen av personuppgifter baseras på respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om relevant - dessutom på grundval av respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder).

Vid behandling av personuppgifter på grundval av uttryckligt samtycke i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR kommer dessa uppgifter att lagras tills den registrerade återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för lagliga eller kvasi-avtalsenliga skyldigheter på grundval av artikel 6 stycke 1 lit. b GDPR, kommer dessa uppgifter rutinmässigt att raderas efter lagringsperiodernas utgång, förutsatt att de inte längre krävs för att uppfylla eller inleda avtalet och / eller det inte finns något legitimt intresse från vår sida för ytterligare lagring.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR kommer dessa uppgifter att lagras tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar enligt artikel 21.1 GDPR, såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring på grundval av artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR kommer dessa uppgifter att lagras tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt artikel 21 stycke 2 GDPR.

Om inte annat anges i den övriga informationen i denna deklaration om specifika behandlingssituationer, kommer lagrade personuppgifter annars att raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.