1) Den ansvariga personens presentation och kontaktuppgifter.

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar dig för ditt intresse. I det följande informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med personligen.

1.2 Den registeransvarige som ansvarar för databehandling på denna webbplats i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är sonoro audio GmbH, Hammer Landstraße 45, 41460 Neuss, Deutschland, Tel.: +49 (0) 2131 / 88 34 141, Fax: +49 (0) 2131 / 7517 599, E-post: info@sonoro.de. Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som kan nås på följande sätt: "Dataskyddsombud för sonoro audio GmbH, Hammer Landstraße 45, 41460 Neuss, Tyskland, Tel.: +49 (0) 2131 / 88 34 141, Fax: +49 (0) 2131 / 7517 599, E-post: info@sonoro.de"

2) Datainsamling när du besöker vår webbplats

2.1 Vid ren informationsanvändning av vår webbplats, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in data som din webbläsare överför till sidservern (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och tid vid tidpunkten för åtkomst
 • Mängden data som skickas i byte
 • Källa / referens från vilken du kom till webbplatsen
 • Webbläsare som används
 • Operativsystem som används
 • IP-adress som används (om tillämpligt: i anonym form)

Behandlingen sker i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. En överföring eller annan användning av uppgifterna sker inte. Vi förbehåller oss dock rätten att därefter kontrollera serverns loggfiler om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

2.2 Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den ansvariga personen). Du känner igen en krypterad anslutning på strängen "https://" och låssymbolen i din webbläsarrad.

3) Hosting & nätverk för leverans av innehåll

DigitalOcean

Vi använder systemet från följande leverantör för att hosta vår webbplats och visa sidinnehållet: DigitalOcean LLC, 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013, USA

Alla uppgifter som samlas in på vår webbplats behandlas på leverantörens servrar.
Vi har ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, vilket säkerställer skyddet av uppgifterna för våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

4) Kakor

För att göra besöket på vår webbplats mer attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi cookies, dvs. små textfiler som lagras på din terminal. I vissa fall raderas dessa cookies automatiskt igen efter att webbläsaren stängts (så kallade "sessionscookies"), i andra fall stannar dessa cookies längre på din slutenhet och gör det möjligt att spara sidans inställningar (så kallade "beständiga cookies"). I det senare fallet kan du hitta lagringsperioden i översikten över cookie-inställningarna i din webbläsare.

Om personuppgifter även behandlas av enskilda cookies som vi använder, sker behandlingen i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO antingen för att fullgöra avtalet, i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO vid samtycke eller i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO för att skydda våra legitima intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av sidobesöket.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och kan besluta individuellt om att acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt.

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

5) Skapa kontakt

5.1 Zendesk

På denna webbplats används ett livechatt-system som tillhandahålls av följande leverantör: Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, Irland.

Behandlingen av personuppgifter som överförs via chatten sker antingen i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO eftersom det är nödvändigt för att inleda eller genomföra avtalet, eller i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grund av vårt berättigade intresse av att effektivt stödja våra besökare på webbplatsen.
Med förbehåll för eventuella lagstadgade lagringsperioder som strider mot detta kommer dina uppgifter som överförts på detta sätt att raderas när ärendet i fråga slutgiltigt har klargjorts.

För att skapa pseudonymiserade användarprofiler kan dessutom ytterligare information samlas in och utvärderas med hjälp av cookies, även om denna information inte tjänar till att identifiera dig personligen och inte slås samman med andra dataregister. I den mån denna information har en personlig referens, utförs behandlingen i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av statistisk analys av användarbeteende i optimeringssyfte.

Du kan förhindra att cookies sätts in genom lämpliga webbläsarinställningar. Funktionaliteten på vår webbplats kan dock vara begränsad i detta fall. Du kan när som helst med verkan för framtiden invända mot insamling och lagring av uppgifter i syfte att skapa en pseudonymiserad användarprofil.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, vilket garanterar skyddet av våra webbplatsbesökares uppgifter och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

5.2 Trustpilot

Vi använder tjänster från följande leverantör för påminnelser om betyg: Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Köpenhamn, Danmark

Endast på grundval av ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR överför vi din e-postadress och, om tillämpligt, andra kunduppgifter till leverantören så att de kan kontakta dig med en utvärderingspåminnelse via e-post.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till oss eller leverantören med verkan för framtiden.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, vilket garanterar skyddet av våra webbplatsbesökares uppgifter och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

5,3 Zendesk

Vi använder e-postbiljettsystemet från följande leverantör för att behandla kundförfrågningar: Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, Irland.

Om du skickar kontaktförfrågningar via e-post via vår webbplats lagras och organiseras dessa i biljettsystemet för att möjliggöra kronologisk behandling och förbättra serviceupplevelsen. Du kan alltid se den aktuella statusen för behandlingen av din begäran via det individuellt tilldelade biljettnumret.

För att organisera och behandla förfrågningar samlas personuppgifter in i enlighet med omfattningen av tillhandahållandet, men i alla fall namn, förnamn och e-postadress, som överförs till leverantören, lagras där och läses ut.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att utforma vår kundtjänst på ett effektivt sätt, att besvara din förfrågan så snabbt som möjligt och att optimera vårt tjänsteutbud i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, vilket garanterar skyddet av våra webbplatsbesökares uppgifter och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

5.4 När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) kommer personuppgifterna endast att behandlas i syfte att behandla och besvara din förfrågan och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att svara på din begäran enligt artikel 6.1 f i DSGVO. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b i DSGVO. Dina uppgifter kommer att raderas när omständigheterna tyder på att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt och förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta.

6) Databehandling vid öppnande av ett kundkonto

I enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas i den utsträckning som är nödvändig i varje enskilt fall om du lämnar dessa uppgifter till oss när du öppnar ett kundkonto. De uppgifter som krävs för att öppna ett konto finns i inmatningsmasken i motsvarande formulär på vår webbplats.

Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personens adress ovan. Efter radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att raderas, förutsatt att alla avtal som ingåtts via det har behandlats fullt ut, inga lagstadgade lagringsperioder motsätter sig detta och inget legitimt intresse från vår sida för fortsatt lagring föreligger.

7) Användning av kunddata för direktreklam

7.1 Anmälan till vårt nyhetsbrev via e-post

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev via e-post kommer vi regelbundet att skicka dig information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Tillhandahållandet av ytterligare uppgifter är frivilligt och används för att adressera dig personligen. För att skicka nyhetsbrev använder vi den så kallade dubbla opt-in-proceduren, som säkerställer att du inte får nyhetsbrev förrän du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till att få nyhetsbrevet genom att klicka på en verifieringslänk som skickas till den angivna e-postadressen.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. Vi lagrar din IP-adress som angetts av din internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen för att senare kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet används strikt för det avsedda ändamålet.

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personen som nämns i början. Efter avregistrering raderas din e-postadress omedelbart från vår distributionslista för nyhetsbrev, om du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter på ett sätt som går utöver detta, som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna deklaration.

7.2 Utskick av nyhetsbrev via e-post till befintliga kunder

Om du har gett oss din e-postadress när du köper varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig erbjudanden om liknande varor eller tjänster som de som redan köpts från vårt sortiment via e-post. I enlighet med § 7 (3) i den tyska lagen om illojal konkurrens (UWG) behöver vi inte inhämta ditt separata samtycke för detta. I detta avseende sker databehandlingen enbart på grundval av vårt legitima intresse av personlig direktreklam i enlighet med artikel 6.1 lit. f DSGVO. Om du inledningsvis har motsatt dig användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka några e-postmeddelanden till dig.

Du har rätt att när som helst och med verkan för framtiden motsätta dig användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål genom att meddela den ansvariga person som anges i början. Detta kommer endast att medföra överföringskostnader för dig i enlighet med grundtaxan. Efter att ha mottagit din invändning kommer användningen av din e-postadress i reklamsyfte att upphöra omedelbart.

7.3 Omnisend

Våra nyhetsbrev skickas via denna leverantör: Soundest Ltd, Unit a3, Gateway Tower, 32 Western Gateway, London E16 1YL, England

På grundval av vårt berättigade intresse av effektiv och användarvänlig marknadsföring av nyhetsbrev vidarebefordrar vi de uppgifter som du lämnar när du registrerar dig för nyhetsbrevet till denna leverantör i enlighet med artikel 6.1 f GDPR så att de kan skicka nyhetsbrevet på våra vägnar.

Med ditt uttryckliga samtycke enligt art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR genomför leverantören också en statistisk utvärdering av framgången med nyhetsbrevskampanjer med hjälp av webbfyrar eller spårningspixlar i de e-postmeddelanden som skickas, vilket kan mäta öppningsfrekvens och specifika interaktioner med innehållet i nyhetsbrevet. Slutenhetsinformation (t.ex. åtkomsttid, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem) samlas också in och analyseras, men slås inte samman med andra datauppsättningar.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till spårning av nyhetsbrev med framtida verkan.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, som skyddar uppgifterna för våra webbplatsbesökare och förbjuder utlämnande till tredje part.

När data överförs till leverantörsplatsen garanteras en adekvat nivå av dataskydd genom ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

7.4 Meddelande om produktens tillgänglighet via e-post

För objekt som är tillfälligt otillgängliga kan du registrera dig för att få aviseringar om e-posttillgänglighet. När vi gör det skickar vi dig ett engångsmeddelande via e-post om tillgängligheten för den artikel du har valt. Den enda obligatoriska informationen för att skicka detta meddelande är din e-postadress. Tillhandahållandet av ytterligare uppgifter är frivilligt och kan användas för att adressera dig personligen. För att skicka e-post använder vi den så kallade dubbla opt-in-proceduren, som säkerställer att du inte får ett meddelande förrän du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till detta genom att klicka på en verifieringslänk som skickas till den angivna e-postadressen.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. Vi lagrar din IP-adress som angetts av din internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen för att senare kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för vår e-postmeddelandetjänst om varors tillgänglighet används strikt för det avsedda ändamålet.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration på meddelanden om tillgänglighet genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som anges i början. När du har avregistrerat dig kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår sändlista som upprättats för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna på ett sätt som går utöver detta, som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna deklaration.

8) Databehandling för orderhantering

8.1 I den mån det är nödvändigt för avtalshantering för leverans- och betalningssyften, kommer de personuppgifter som samlas in av oss att vidarebefordras till det uppdragna transportföretaget och det uppdragna kreditinstitutet i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Om vi är skyldiga dig uppdateringar för varor med digitala element eller för digitala produkter på grundval av ett motsvarande avtal, behandlar vi de kontaktuppgifter som du tillhandahåller vid beställning (namn, adress, e-postadress) för att personligen informera dig (t.ex. per post eller e-post) inom ramen för våra juridiska informationsskyldigheter i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. c GDPR via lämpliga kommunikationskanaler (t.ex. per post eller e-post) om kommande uppdateringar inom den lagstadgade perioden. Dina kontaktuppgifter kommer att användas strikt för ett specifikt syfte för meddelanden om uppdateringar som vi är skyldiga och kommer endast att behandlas av oss för detta ändamål i den utsträckning som är nödvändig för respektive information.

För att behandla din beställning arbetar vi också tillsammans med följande tjänsteleverantörer, som helt eller delvis stöder oss i genomförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter kommer att överföras till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

8.2 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

- Amazon Betala

En eller flera betalningsmetoder online från följande leverantör finns tillgängliga på denna webbplats: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer dina betalningsuppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att överföras till leverantören i enlighet med art. 6 (1) lit. b DSGVO. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med leverantören och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål.
- Apple Betalning

Om du väljer betalningsmetoden "Apple Pay" från Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, behandlas betalningen via "Apple Pay"-funktionen på din enhet som drivs med iOS, watchOS eller macOS genom att ladda ett betalkort som är lagrat med "Apple Pay". Apple Pay använder säkerhetsfunktioner som är inbyggda i enhetens maskin- och programvara för att skydda dina transaktioner. För att frigöra en betalning är det därför nödvändigt att ange en kod som tidigare definierats av dig och verifiera den med funktionen "Face ID" eller "Touch ID" på din slutenhet.

I syfte att behandla betalningar kommer din information som tillhandahålls under beställningsprocessen, tillsammans med informationen om din beställning, att överföras till Apple i krypterad form. Apple krypterar sedan dessa data igen med en utvecklarspecifik nyckel innan de överför data till betaltjänstleverantören för betalkortet som lagras i Apple Pay för att behandla betalningen. Krypteringen säkerställer att endast webbplatsen genom vilken köpet gjordes kan komma åt betalningsuppgifterna. När betalningen har gjorts skickar Apple ditt enhetskontonummer och en transaktionsspecifik, dynamisk säkerhetskod till den ursprungliga webbplatsen för att bekräfta att betalningen lyckats.

Om personuppgifter behandlas under de beskrivna överföringarna sker behandlingen uteslutande i syfte att behandla betalningar i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR.

Apple behåller anonymiserade transaktionsdata, inklusive ungefärligt inköpsbelopp, ungefärligt datum och tid och om transaktionen slutfördes. Anonymiseringen utesluter helt en personlig referens. Apple använder anonymiserade data för att förbättra Apple Pay och andra produkter och tjänster från Apple.

När du använder Apple Pay på din iPhone eller Apple Watch för att slutföra ett köp du gjort via Safari på din Mac kommunicerar din Mac och auktoriseringsenhet via en krypterad kanal på Apples servrar. Apple behandlar eller lagrar inte någon av denna information i ett format som identifierar dig. Du kan stänga av möjligheten att använda Apple Pay på din Mac i din iPhones inställningar. Gå till "Wallet & Apple Pay" och avmarkera "Tillåt betalningar på Mac".

Mer information om dataskydd på Apple Pay finns på följande internetadress: https://support.apple.com/sv-sv/HT203027
- giropay

En eller flera onlinebetalningsmetoder från följande leverantör finns tillgängliga på denna webbplats: paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Tyskland

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer de betalningsuppgifter du tillhandahåller under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att överföras till leverantören i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras för betalningshantering med leverantören och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta ändamål.
- Google Pay

Om du väljer betalningsmetoden "Google Pay" från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), behandlas betalningen via applikationen "Google Pay" på din mobila enhet som drivs med minst Android 4.4 ("KitKat") och har en NFC-funktion genom att ladda ett betalkort som lagras med Google Pay eller ett betalningssystem som verifierats där (t.ex. PayPal). För frisläppande av en betalning via Google Pay på mer än 25 år krävs - € den tidigare upplåsningen av din mobila enhet med respektive inställningsverifieringsåtgärd (t.ex. ansiktsigenkänning, lösenord, fingeravtryck eller mönster).

I syfte att behandla betalningar skickas din information som tillhandahålls under beställningsprocessen, tillsammans med informationen om din beställning, vidare till Google. Google överför sedan din betalningsinformation som lagras i Google Pay i form av ett engångstransaktionsnummer till den ursprungliga webbplatsen, som används för att verifiera en betalning. Detta transaktionsnummer innehåller ingen information om de verkliga betalningsuppgifterna för dina betalningsmetoder som lagras med Google Pay, men skapas och överförs som en numerisk engångstoken. För alla transaktioner via Google Pay fungerar Google endast som mellanhand för att behandla betalningsprocessen. Transaktionen utförs uteslutande i förhållandet mellan användaren och den ursprungliga webbplatsen genom att debitera betalningsmedlet som deponerats hos Google Pay.

Om personuppgifter behandlas under de beskrivna överföringarna sker behandlingen uteslutande i syfte att behandla betalningar i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR.

Google förbehåller sig rätten att samla in, lagra och utvärdera viss transaktionsspecifik information för varje transaktion som görs via Google Pay. Detta inkluderar datum, tid och belopp för transaktionen, handlarens plats och beskrivning, en beskrivning som tillhandahålls av säljaren av de köpta varorna eller tjänsterna, fotografier som du bifogar transaktionen, säljarens och köparens namn och e-postadress eller avsändaren och mottagaren, betalningsmetoden som används, din beskrivning av orsaken till transaktionen och, om tillämpligt, erbjudandet i samband med transaktionen.

Enligt Google utförs denna behandling uteslutande i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR på grundval av det legitima intresset av korrekt redovisning, verifiering av transaktionsdata och optimering och funktionellt underhåll av Google Pay-tjänsten.

Google förbehåller sig också rätten att kombinera den behandlade processinformationen med annan information som samlas in och lagras av Google när du använder andra Google-tjänster.

Användarvillkoren för Google Pay hittar du här:

https://payments.google.com/Betalningar/apis-säker/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=sv
Mer information om dataskydd på Google Pay finns på följande internetadress:
https://payments.google.com/Betalningar/apis-säker/get_legal_document?ldo=0&ldt=sekretessmeddelande&ldl=sv
- iDeal

En eller flera onlinebetalningsmetoder från följande leverantör finns tillgängliga på denna webbplats: Currence Holding BV, Beethovenstraat 300 Amsterdam, Nederländerna

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer de betalningsuppgifter du tillhandahåller under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att överföras till leverantören i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras för betalningshantering med leverantören och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta ändamål.
- Klarna

En eller flera betalningsmetoder online från följande leverantör finns tillgängliga på denna webbplats: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer dina betalningsuppgifter som du lämnar under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att överföras till leverantören i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med leverantören och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål.

Om du väljer en betalningsmetod där leverantören gör en förskottsbetalning (t.ex. fakturaköp, delbetalningsköp eller autogiro), kommer du också att uppmanas att lämna vissa personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer och, i förekommande fall, uppgifter om ett alternativt betalningssätt) under beställningsprocessen.

För att skydda vårt legitima intresse av att fastställa våra kunders betalningsförmåga vidarebefordrar vi dessa uppgifter till leverantören för kreditprövning i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. Leverantören kontrollerar på grundval av de personuppgifter som du har lämnat samt ytterligare uppgifter (t.ex. kundvagn, fakturabelopp, orderhistorik, betalningserfarenhet) om det betalningsalternativ som du har valt kan beviljas med hänsyn till betalnings- och/eller osäkra fordringar.

Utöver interna leverantörskriterier kan även identitets- och kreditvärdighetsinformation från följande kreditupplysningsföretag ingå i beslutsprocessen som en del av ansökningsgranskningen i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO:

https://cdn.klarna.com/1.0/delad/innehåll/juridik/villkor/0/de_de/credit_rating_agencies

Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärdena ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter.

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till oss eller till leverantören. Leverantören kan dock fortfarande vara behörig att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för att behandla betalningar i enlighet med avtalet.
- Mollie

En eller flera onlinebetalningsmetoder från följande leverantör finns tillgängliga på denna webbplats: Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederländerna

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (t.ex. kreditkortsbetalning), kommer dina betalningsuppgifter som du lämnar under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att överföras till leverantören i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med leverantören och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål.
- Paypal

En eller flera onlinebetalningsmetoder från följande leverantör finns tillgängliga på denna webbplats: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning, kommer dina betalningsuppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att överföras till leverantören i enlighet med art. 6 (1) lit. b DSGVO. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med leverantören och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål.

Om du väljer en betalningsmetod för vilken vi gör förskottsbetalningar kommer du också att bli ombedd att tillhandahålla vissa personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer och, i förekommande fall, uppgifter om ett alternativt betalningsmedel) under beställningsprocessen.

För att skydda vårt berättigade intresse av att fastställa din solvens i sådana fall kommer dessa uppgifter att vidarebefordras av oss till leverantören för en kreditkontroll i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit. f DSGVO. På grundval av de personuppgifter som du lämnat och andra uppgifter (t.ex. varukorg, fakturabelopp, orderhistorik, betalningserfarenhet) kontrollerar leverantören om det betalningsalternativ som du valt kan beviljas med hänsyn till betalnings- och/eller osäkerhetsrisker.

Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärdena ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter.

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till oss eller till leverantören. Leverantören kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för den avtalsenliga behandlingen av betalningar.

9) Tjänster för webbanalys

9.1 Google (Universal) Analytics

Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), vilket möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.

Som standard sätter Google (Universal) Analytics cookies när du besöker webbplatsen, vilka lagras som små textmoduler på din slutenhet och samlar in viss information. Denna information omfattar även din IP-adress, som dock förkortas av Google med de sista siffrorna för att utesluta en direkt personlig referens.

Informationen överförs till Googles servrar och behandlas där. I samband med detta är det också möjligt att överföra informationen till Google LLC i USA.

Google använder den information som samlas in för vår räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för oss och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den IP-adress som överförs och förkortas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google. De uppgifter som samlas in i samband med användningen av Google (Universal) Analytics kommer att lagras i två månader och därefter raderas.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies på den använda slutenheten, sker endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO.
Utan ditt samtycke kommer Google (Universal) Analytics inte att användas under ditt besök på webbplatsen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt till återkallelse ska du avaktivera denna tjänst via "verktyget för samtycke till cookies" som finns på webbplatsen.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google, som garanterar skyddet av våra webbplatsbesökares uppgifter och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

Ytterligare juridisk information om Google (Universal) Analytics finns på https://policies.google.com/sekretess?hl=sv&gl=sv och under https://policies.google.com/tekniker/partner-webbplatser

Demografiska egenskaper
Google (Universal) Analytics använder den särskilda funktionen "demografiska egenskaper" och kan använda den för att skapa statistik som ger information om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Detta görs genom att analysera reklam och information från tredjepartsleverantörer. Detta gör det möjligt att identifiera målgrupper för marknadsföringsaktiviteter. De insamlade uppgifterna kan dock inte tilldelas en specifik person och raderas efter att ha sparats i två månader.

Google-signaler
Som ett tillägg till Google (Universal) Analytics kan Google Signals användas på den här webbplatsen för att generera rapporter från olika enheter. Om du har aktiverat personaliserade annonser och kopplat dina enheter till ditt Google-konto kan Google, förutsatt att du har gett ditt samtycke till användningen av Google Analytics i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO, analysera ditt användningsbeteende på olika enheter och skapa databasmodeller, inklusive om konverteringar mellan enheter. Vi får inga personuppgifter från Google, utan endast statistik. Om du vill stoppa analysen mellan olika enheter kan du avaktivera funktionen "Personlig annonsering" i inställningarna för ditt Google-konto. Följ instruktionerna på den här sidan för att göra det: https://support.google.com/annonser/svar/2662922?hl=sv Du hittar mer information om Google Signals på följande länk: https://support.google.com/analytik/svar/7532985?hl=sv

Användaridentiteter
Som ett tillägg till Google (Universal) Analytics kan funktionen "UserIDs" användas på denna webbplats. Om du har samtyckt till användningen av Google (Universal) Analytics i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO, har skapat ett konto på denna webbplats och loggar in med detta konto på olika enheter, kan dina aktiviteter, inklusive konverteringar, analyseras på olika enheter.

För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

9.2 Google Analytics 4

Den här webbplatsen använder Google Analytics 4, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), som gör det möjligt att analysera hur du använder vår webbplats.

Som standard sätter Google Analytics 4 cookies när du besöker webbplatsen, som lagras som små textmoduler på din slutenhet och samlar in viss information. Denna information omfattar även din IP-adress, som dock förkortas av Google med de sista siffrorna för att utesluta en direkt personlig referens.

Informationen överförs till Googles servrar och behandlas där. I samband med detta är det också möjligt att överföra informationen till Google LLC i USA.

Google använder den information som samlas in för vår räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för oss och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den IP-adress som överförs och förkortas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google. De uppgifter som samlas in i samband med användningen av Google Analytics 4 kommer att lagras i två månader och därefter raderas.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies på den använda slutenheten, sker endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO.
Utan ditt samtycke kommer Google Analytics 4 inte att användas under ditt besök på webbplatsen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt till återkallelse ska du avaktivera denna tjänst via "verktyget för samtycke till cookies" som finns på webbplatsen.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google, som garanterar skyddet av våra webbplatsbesökares uppgifter och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

Ytterligare juridisk information om Google Analytics 4 finns på https://policies.google.com/sekretess?hl=sv&gl=sv och under https://policies.google.com/tekniker/partner-webbplatser

Demografiska egenskaper
Google Analytics 4 använder den särskilda funktionen "demografiska egenskaper" och kan använda den för att skapa statistik som ger information om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Detta görs genom att analysera reklam och information från tredjepartsleverantörer. Detta gör det möjligt att identifiera målgrupper för marknadsföringsaktiviteter. De insamlade uppgifterna kan dock inte tilldelas en specifik person och raderas efter att ha sparats i två månader.

Google-signaler
Som ett tillägg till Google Analytics 4 kan Google Signals användas på den här webbplatsen för att generera rapporter från olika enheter. Om du har aktiverat personaliserade annonser och kopplat dina enheter till ditt Google-konto kan Google, förutsatt att du har gett ditt samtycke till användningen av Google Analytics i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO, analysera ditt användningsbeteende på olika enheter och skapa databasmodeller, inklusive om konverteringar mellan enheter. Vi får inga personuppgifter från Google, utan endast statistik. Om du vill stoppa analysen mellan olika enheter kan du avaktivera funktionen "Personlig annonsering" i inställningarna för ditt Google-konto. Följ instruktionerna på den här sidan för att göra det: https://support.google.com/annonser/svar/2662922?hl=sv Du hittar mer information om Google Signals på följande länk: https://support.google.com/analytik/svar/7532985?hl=sv

Användaridentiteter
Som ett tillägg till Google Analytics 4 kan funktionen "UserIDs" användas på den här webbplatsen. Om du har samtyckt till användningen av Google Analytics 4 i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO, har skapat ett konto på denna webbplats och loggar in med detta konto på olika enheter, kan dina aktiviteter, inklusive konverteringar, analyseras på olika enheter.

För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

9.3 Musflöde

Denna webbplats använder webbanalystjänsten från följande leverantör: Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn, Danmark.

Med hjälp av cookies och/eller jämförbar teknik (spårningspixlar, webbfyrar, algoritmer för att läsa information om terminalenhet och webbläsare) samlar tjänsten in och lagrar pseudonymiserade besökaruppgifter, inklusive information om den använda terminalenheten, t.ex. IP-adress och webbläsarinformation, för att utvärdera dem för statistiska analyser av användarbeteendet på vår webbplats och för att skapa pseudonymiserade användarprofiler. Detta gör det bland annat möjligt att utvärdera rörelsemönster (så kallade värmekartor), som visar hur länge sidbesöken varar och interaktionerna med sidans innehåll (t.ex. textinmatningar, bläddring, klick och musöverstigningar). Pseudonymisering utesluter i princip möjligheten till direkta personliga referenser. En kombination med tydliga personuppgifter som samlats in på något annat sätt sker inte.

All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet läsning eller lagring av information på den använda slutenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, vilket garanterar skyddet av våra webbplatsbesökares uppgifter och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

10) Retargeting/remarketing och konverteringsspårning

10.1 Meta Pixel

Inom vårt onlineutbud använder vi tjänsten "Meta Pixel" från följande leverantör: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Meta")

Om en användare klickar på en annons från oss på Facebook och/eller Instagram läggs en parameter till i URL:en på vår länkade sida med hjälp av "metapixlar". Denna URL-parameter anges sedan i användarens webbläsare efter omdirigering av en cookie som vår länkade sida själv ställer in.

Å ena sidan gör detta det möjligt för Meta att bestämma besökarna på vårt online-erbjudande som en målgrupp för visning av annonser (så kallade "annonser"). Därför använder vi tjänsten för att visa de Facebook- och/eller Instagram-annonser som vi har placerat endast för de användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av de webbplatser som besökts), som vi överför till Meta (så kallade "anpassade målgrupper").

Å andra sidan kan "Meta Pixel" användas för att spåra om användare har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en annons och vilka åtgärder de vidtar där (så kallad "konverteringsspårning").

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss, så det tillåter oss inte att dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Meta så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Meta kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål.

All behandling som beskrivs ovan, särskilt inställningen av cookies för att läsa information på den använda terminalenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att inaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som tillhandahålls på webbplatsen.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, vilket garanterar skyddet av våra webbplatsbesökares uppgifter och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

Den information som genereras av Meta överförs vanligtvis till en Meta-server och lagras där; i detta sammanhang kan den också överföras till Meta Platforms Inc.s servrar i USA.

För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

10.2 Google Ads Remarketing

Denna webbplats använder retargeting-teknik från följande leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

För detta ändamål placerar Google en cookie i din terminals webbläsare, vilket automatiskt möjliggör intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och på grundval av de sidor du har besökt. Ytterligare databehandling kommer endast att ske om du har samtyckt till att Google länkar din surfhistorik på internet och i appar till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa de annonser du ser på webben. I detta fall, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, kommer Google att använda dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter. För detta ändamål kommer dina personuppgifter tillfälligt att länkas av Google med Google Analytics-data för att bilda målgrupper. Användningen av Google Ads Remarketing kan också innebära att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA.

All behandling som beskrivs ovan, särskilt inställningen av cookies för läsning av information om den använda slutenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Utan detta samtycke kommer retargeting-teknik inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, vänligen inaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

11) Sidans funktioner

Youtube

Denna webbplats använder plugins för visning och uppspelning av videor från följande leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Uppgifterna kan också överföras till: Google LLC., USA

När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram upprättar din webbläsare en direkt anslutning till leverantörens servrar för att ladda insticksprogrammet. I denna process överförs viss information, inklusive din IP-adress, till leverantören.

Om uppspelningen av inbäddade videor startas via insticksprogrammet använder leverantören också cookies för att samla in information om användarens beteende, skapa uppspelningsstatistik och förhindra missbruk.

Om du är inloggad på ett användarkonto hos leverantören när du besöker webbplatsen kommer dina uppgifter att kopplas direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att detta ska tilldelas ditt konto måste du logga ut innan du klickar på play-knappen.

All ovan nämnda behandling, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa ut information om den använda slutenheten, sker endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avaktivera denna tjänst via "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

12) Verktyg och diverse

Verktyg för cookie-samtycke

Den här webbplatsen använder ett så kallat "cookie consent tool" för att få användarens effektiva samtycke till cookies och cookie-baserade applikationer som kräver samtycke. Verktyget för samtycke till cookies visas för användarna i form av ett interaktivt användargränssnitt när de går in på sidan, där samtycke till vissa cookies och/eller cookie-baserade tillämpningar kan ges genom att kryssa i lämplig ruta. Genom att använda verktyget laddas alla cookies/tjänster som kräver samtycke endast om respektive användare ger motsvarande samtycke genom att kryssa i motsvarande ruta. På så sätt säkerställs att sådana kakor endast sätts på användarens respektive slutenhet om samtycke har givits.

Verktyget ställer in tekniskt nödvändiga cookies för att spara dina cookieinställningar. Personliga användaruppgifter behandlas inte i denna process.

Om personuppgifter (t.ex. IP-adress) i enskilda fall behandlas för att lagra, tilldela eller logga cookieinställningar, sker detta i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av en rättssäker, användarspecifik och användarvänlig samtyckeshantering för cookies och därmed en rättssäker utformning av vår webbplats.

Ytterligare rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 c i DSGVO. Som ansvarig part är vi underkastade den rättsliga skyldigheten att göra användningen av tekniskt onödiga cookies beroende av respektive användares samtycke.

Vid behov har vi ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, som säkerställer skyddet av våra webbplatsbesökares uppgifter och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

Ytterligare information om operatören och inställningsmöjligheterna för verktyget för samtycke till cookies finns direkt i motsvarande användargränssnitt på vår webbplats.

13) Den registrerades rättigheter

13.1 Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande rättigheter (informations- och interventionsrättigheter) gentemot den personuppgiftsansvarige med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, varvid hänvisning görs till den angivna rättsliga grunden för respektive krav på utövande:

 • Rätt till information i enlighet med artikel 15 GDPR;
 • Rätt till rättelse enligt artikel 16 GDPR;
 • Rätt till radering i enlighet med artikel 17 GDPR;
 • Rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 GDPR;
 • Rätt till information enligt artikel 19 GDPR;
 • Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 GDPR;
 • Rätt att återkalla beviljat samtycke i enlighet med artikel 7.3 GDPR;
 • Rätt att lämna in ett klagomål enligt artikel 77 GDPR.

13.2 RÄTT TILL INVÄNDNING

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING PÅ GRUNDVAL AV VÅRT ÖVERORDNADE LEGITIMA INTRESSE HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN PÅ GRUNDVAL AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA I FRÅGA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN ATT FORTSÄTTA BEHANDLINGEN OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OM DIG FÖR SÅDAN REKLAM. DU KAN UTÖVA INVÄNDNINGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA DE BERÖRDA UPPGIFTERNA FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL.

14) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Varaktigheten av lagringen av personuppgifter baseras på respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om relevant - dessutom på grundval av respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder).

Vid behandling av personuppgifter på grundval av ett uttryckligt samtycke enligt artikel 6.1 a i DSGVO lagras de berörda uppgifterna tills du återkallar ditt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för lagliga eller kvasi-avtalsenliga skyldigheter på grundval av artikel 6 stycke 1 lit. b GDPR, kommer dessa uppgifter rutinmässigt att raderas efter lagringsperiodernas utgång, förutsatt att de inte längre krävs för att uppfylla eller inleda avtalet och / eller det inte finns något legitimt intresse från vår sida för ytterligare lagring.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO lagras dessa uppgifter tills du utövar din rätt till invändning enligt artikel 21.1 i DSGVO, såvida vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring enligt artikel 6.1 f i DSGVO lagras dessa uppgifter tills du utnyttjar din rätt till invändning enligt artikel 21.2 i DSGVO.

Om inte annat anges i den övriga informationen i denna deklaration om specifika behandlingssituationer, kommer lagrade personuppgifter annars att raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.