1) Przedstawienie i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

1.1 Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy za Twoje zainteresowanie. W dalszej części artykułu poinformujemy Cię o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować.

1.2 Administratorem danych przetwarzanych na tej stronie internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest sonoro audio GmbH, Hammer Landstraße 45, 41460 Neuss, Niemcy, Tel.: +49 (0) 2131 / 88 34 141, Fax: +49 (0) 2131 / 7517 599, E-Mail: info@sonoro.de. Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

1.3 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: "Inspektor ochrony danych sonoro audio GmbH, Hammer Landstraße 45, 41460 Neuss, Niemcy, Tel: +49 (0) 2131 / 88 34 141, Fax: +49 (0) 2131 / 7517 599, E-Mail: info@sonoro.de".

2) Zbieranie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

2. 1 Podczas zwykłego informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, tj. jeśli użytkownik nie zarejestruje się lub w inny sposób nie przekaże nam informacji, gromadzimy jedynie dane, które przeglądarka użytkownika przesyła do serwera strony (tzw. "pliki dziennika serwera"). Gdy użytkownik wywołuje naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia mu strony internetowej:

 • Nasza odwiedzana strona internetowa
 • Data i godzina w momencie dostępu
 • Ilość wysłanych danych w bajtach
 • Źródło/odnośnik, z którego trafiłeś na stronę
 • Używana przeglądarka
 • Używany system operacyjny
 • Wykorzystany adres IP (w stosownych przypadkach: w formie zanonimizowanej)

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane te nie są przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wstecznego sprawdzenia plików logów serwera, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na nielegalne użycie.

2. 2 Niniejsza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do osoby odpowiedzialnej). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków "https://" i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

3) Hosting i sieć dostarczania treści

DigitalOcean

Używamy systemu następującego dostawcy do hostowania naszej strony internetowej i wyświetlania treści strony: DigitalOcean LLC, 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013, USA

Wszystkie dane gromadzone na naszej stronie internetowej są przetwarzane na serwerach dostawcy.
Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę internetową i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework, która zapewnia zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

4) Ciasteczka

W celu uatrakcyjnienia odwiedzin naszej strony internetowej oraz umożliwienia korzystania z niektórych funkcji, stosujemy pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. W niektórych przypadkach te pliki cookie są automatycznie usuwane ponownie po zamknięciu przeglądarki (tzw. "session cookies"), w innych przypadkach te pliki cookie pozostają dłużej na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają zapisanie ustawień strony (tzw. "persistent cookies"). W tym ostatnim przypadku okres przechowywania można znaleźć w przeglądzie ustawień plików cookie przeglądarki internetowej.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane również przez poszczególne stosowane przez nas pliki cookie, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO albo w celu realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO w przypadku udzielonej zgody lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie możliwie najlepszej funkcjonalności strony internetowej, jak również przyjaznego dla klienta i efektywnego projektowania odwiedzin strony.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i mógł indywidualnie decydować o ich akceptacji lub może wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie.

Należy pamiętać, że jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

5) Nawiązywanie kontaktu

5.1 Zendesk

Ta strona korzysta z systemu czatu na żywo dostarczanego przez następującego dostawcę: Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, Irlandia.

Przetwarzanie danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem czatu odbywa się albo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, ponieważ jest to konieczne do zainicjowania lub wykonania umowy, albo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz uzasadniony interes w skutecznym wspieraniu odwiedzających naszą stronę.
Z zastrzeżeniem odmiennych ustawowych okresów przechowywania, Państwa dane przekazane w ten sposób zostaną usunięte po ostatecznym wyjaśnieniu danej sprawy.

Ponadto, w celu tworzenia pseudonimowych profili użytkowników, dalsze informacje mogą być gromadzone i oceniane za pomocą plików cookie, chociaż informacje te nie służą do identyfikacji użytkownika osobiście i nie są łączone z innymi zapisami danych. Jeśli te informacje mają odniesienie do osoby, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie statystycznej analizy zachowań użytkowników w celach optymalizacyjnych.

Ustawianiu plików cookies można zapobiec poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. W takim przypadku funkcjonalność naszej strony internetowej może być jednak ograniczona. W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania danych w celu utworzenia pseudonimizowanego profilu użytkownika ze skutkiem na przyszłość.

Z dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę i zakazuje ich nieuprawnionego ujawniania osobom trzecim.

5.2 Trustpilot

Korzystamy z usług następującego dostawcy przypomnień o ocenie: Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Kopenhaga, Dania

Wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przekazujemy dostawcy adres e-mail użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, inne dane klienta, aby mógł on skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail z przypomnieniem o ocenie.

Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną nam lub dostawcy zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Z dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę i zakazuje ich nieuprawnionego ujawniania osobom trzecim.

5.3 Zendesk

Do obsługi zapytań klientów używamy systemu ticketingu e-mailowego następującego dostawcy: Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, Irlandia.

Jeżeli za pośrednictwem naszej strony internetowej składają Państwo zapytania kontaktowe drogą elektroniczną, są one zapisywane i organizowane w systemie zgłoszeń, aby umożliwić chronologiczne przetwarzanie i poprawić jakość obsługi. Aktualny status przetwarzania Twojego zgłoszenia możesz zawsze sprawdzić poprzez indywidualnie przypisany numer biletu.

Do organizacji i obsługi zapytań zbierane są dane osobowe zgodnie z zakresem ich udostępniania, ale w każdym przypadku nazwisko, imię i adres e-mail, przekazywane do dostawcy, przechowywane tam i odczytywane.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes w efektywnym kształtowaniu naszej obsługi klienta, jak najszybszej odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz optymalizacji naszej oferty usługowej zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Z dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę i zakazuje ich nieuprawnionego ujawniania osobom trzecim.

5. 4 Gdy użytkownik kontaktuje się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail), dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes w odpowiedzi na Państwa żądanie zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO. Jeśli Twój kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 (1) lit. b DSGVO. Państwa dane zostaną usunięte, gdy okoliczności wskazują na to, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i pod warunkiem, że nie ma przeciwnych ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych.

6) Przetwarzanie danych podczas otwierania konta klienta

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO dane osobowe będą nadal gromadzone i przetwarzane w niezbędnym zakresie w każdym przypadku, jeśli przekażą nam Państwo te dane przy zakładaniu konta klienta. Dane wymagane do otwarcia konta można znaleźć w masce wprowadzania danych odpowiedniego formularza na naszej stronie internetowej.

Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości na powyższy adres osoby odpowiedzialnej. Po usunięciu konta klienta Państwa dane zostaną usunięte, o ile wszystkie umowy zawarte za jego pośrednictwem zostały w pełni zrealizowane, nie sprzeciwiają się prawnym okresom przechowywania i nie istnieje po naszej stronie uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu.

7) Wykorzystywanie danych klientów do celów reklamy bezpośredniej

7. 1 Rejestracja do naszego biuletynu e-mail

Jeśli zarejestrujesz się na nasz newsletter e-mailowy, będziemy regularnie wysyłać Ci informacje o naszych ofertach. Do wysyłania newslettera wymagany jest jedynie Twój adres e-mail. Podanie dalszych danych jest dobrowolne i służy do osobistego zwracania się do Państwa. Do wysyłania newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in, która zapewnia, że otrzymują Państwo newslettery tylko wtedy, gdy wyraźnie potwierdzili Państwo swoją zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny wysłany na podany adres e-mail.

Aktywując link potwierdzający, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przechowujemy Twój adres IP wprowadzony przez dostawcę usług internetowych (ISP), jak również datę i godzinę rejestracji, aby móc później wyśledzić ewentualne nadużycie Twojego adresu e-mail. Dane, które zbieramy podczas rejestracji do newslettera, są wykorzystywane wyłącznie do zamierzonego celu.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez link podany w tym celu w newsletterze lub poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości do wymienionej na początku osoby odpowiedzialnej. Po rezygnacji z subskrypcji Państwa adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty z naszej listy dystrybucyjnej newslettera, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Państwa danych w sposób wykraczający poza ten, który jest dozwolony przez prawo i o którym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

7. 2 Wysyłanie newslettera pocztą elektroniczną do obecnych klientów

Jeżeli przy zakupie towarów lub usług podali nam Państwo swój adres e-mail, zastrzegamy sobie prawo do regularnego przesyłania Państwu drogą elektroniczną ofert na podobne towary lub usługi do tych już zakupionych z naszego asortymentu. Zgodnie z § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o nieuczciwej konkurencji (UWG) nie musimy w tym celu uzyskiwać Państwa odrębnej zgody. W tym zakresie przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie spersonalizowanej reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli wstępnie sprzeciwiłeś się wykorzystaniu Twojego adresu e-mail w tym celu, nie będziemy wysyłać Ci żadnych wiadomości e-mail.

Mają Państwo prawo w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa adresu e-mail do wyżej wymienionych celów reklamowych poprzez powiadomienie wymienionej na początku osoby odpowiedzialnej. Wiąże się to dla Państwa jedynie z kosztami transmisji według stawek podstawowych. Po otrzymaniu Państwa sprzeciwu wykorzystanie Państwa adresu e-mail w celach reklamowych zostanie niezwłocznie zakończone.

7. 3 Omnisend

Nasze biuletyny e-mail są wysyłane za pośrednictwem tego dostawcy: Soundest Ltd, Unit a3, Gateway Tower, 32 Western Gateway, London E16 1YL, Anglia

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym i przyjaznym dla użytkownika marketingu biuletynowym, przekazujemy dane podane przez użytkownika podczas rejestracji do biuletynu temu dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, aby mógł on wysyłać biuletyn w naszym imieniu.

Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dostawca przeprowadza również statystyczną ocenę skuteczności kampanii newsletterowych za pomocą sygnałów nawigacyjnych lub pikseli śledzących w wysyłanych wiadomościach e-mail, które mogą mierzyć wskaźniki otwarcia i konkretne interakcje z treścią newslettera. Informacje o urządzeniu końcowym (np. czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny) są również gromadzone i analizowane, ale nie są łączone z innymi zestawami danych.
Zgodę na śledzenie newslettera można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która chroni dane osób odwiedzających naszą stronę internetową i zabrania ich ujawniania stronom trzecim.

Gdy dane są przekazywane do lokalizacji dostawcy, odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

7. 4 Powiadomienie o dostępności produktu pocztą elektroniczną

W przypadku artykułów, które są tymczasowo niedostępne, możesz zapisać się, aby otrzymywać powiadomienia o dostępności zapasów na e-mail. W takim przypadku wyślemy Ci jednorazową wiadomość e-mail o dostępności wybranego przez Ciebie przedmiotu. Do wysłania tego powiadomienia wymagany jest jedynie Twój adres e-mail. Podanie dalszych danych jest dobrowolne i może być wykorzystane do osobistego adresowania. Przy wysyłaniu wiadomości e-mail stosujemy tzw. procedurę double opt-in, która zapewnia, że otrzymasz powiadomienie tylko wtedy, gdy wyraźnie potwierdzisz swoją zgodę na to, klikając na link weryfikacyjny wysłany na podany adres e-mail.

Aktywując link potwierdzający, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przechowujemy Państwa adres IP wprowadzony przez dostawcę usług internetowych (ISP), jak również datę i godzinę rejestracji, aby móc później wyśledzić ewentualne nadużycia adresu e-mail. Dane, które zbieramy podczas rejestracji w naszej usłudze powiadamiania e-mailowego o dostępności towarów, są wykorzystywane wyłącznie do zamierzonego celu.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z powiadomień o dostępności, wysyłając odpowiednią wiadomość do wymienionej na początku osoby odpowiedzialnej. Po rezygnacji z subskrypcji Państwa adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty z naszej listy mailingowej utworzonej w tym celu, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych w sposób wykraczający poza ten, który jest dozwolony przez prawo i o którym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

8) Przetwarzanie danych na potrzeby realizacji zamówień

8. 1 W zakresie, w jakim jest to konieczne do przetwarzania umowy w celach dostawy i płatności, zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane zleconej firmie transportowej i zleconej instytucji kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeżeli na podstawie odpowiedniej umowy jesteśmy zobowiązani do aktualizacji towarów z elementami cyfrowymi lub produktów cyfrowych, przetwarzamy dane kontaktowe (nazwisko, adres, adres e-mail) podane przez Państwa przy składaniu zamówienia, aby w ramach naszego ustawowego obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO poinformować Państwa osobiście o nadchodzących aktualizacjach za pomocą odpowiednich środków komunikacji (np. pocztą lub pocztą elektroniczną). Państwa dane kontaktowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu informowania Państwa o należnych od nas aktualizacjach i będą przez nas przetwarzane w tym celu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla danej informacji.

W celu realizacji Twojego zamówienia współpracujemy również z następującymi usługodawcami, którzy wspierają nas w całości lub w części w realizacji zawartych umów. Niektóre dane osobowe są przekazywane tym usługodawcom zgodnie z poniższymi informacjami.

8. 2 Korzystanie z dostawców usług płatniczych (usługi płatnicze)

- Amazon Pay

Na tej stronie internetowej dostępna jest jedna lub więcej metod płatności online od następującego dostawcy: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności od dostawcy, dla której dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane podczas procesu zamawiania (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 (1) lit. b DSGVO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane wyłącznie w celu przetworzenia płatności u dostawcy i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do tego celu.
- Apple Pay

W przypadku wyboru metody płatności "Apple Pay" przez Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia, realizacja płatności odbywa się za pośrednictwem funkcji "Apple Pay" urządzenia końcowego obsługiwanego z systemem iOS, watchOS lub macOS poprzez obciążenie karty płatniczej zdeponowanej w "Apple Pay". Apple Pay wykorzystuje funkcje bezpieczeństwa, które są zintegrowane ze sprzętem i oprogramowaniem Twojego urządzenia, aby chronić Twoje transakcje. Aby zwolnić płatność, należy wprowadzić zdefiniowany wcześniej kod i zweryfikować go za pomocą funkcji Face ID lub Touch ID w urządzeniu.

W celu realizacji płatności, informacje podane przez Ciebie w procesie składania zamówienia wraz z informacjami o Twoim zamówieniu zostaną przekazane do Apple w formie zaszyfrowanej. Następnie Apple ponownie szyfruje te dane kluczem specyficznym dla dewelopera, zanim dane zostaną przekazane do dostawcy usług płatniczych karty płatniczej przechowywanej w Apple Pay w celu przeprowadzenia płatności. Szyfrowanie zapewnia, że dostęp do danych o płatności ma tylko strona, z której dokonano zakupu. Po dokonaniu płatności Apple wysyła do witryny źródłowej numer konta urządzenia oraz specyficzny dla transakcji, dynamiczny kod bezpieczeństwa, aby potwierdzić powodzenie płatności.

O ile dane osobowe są przetwarzane podczas opisanych transferów, przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu przetwarzania płatności zgodnie z art. 6 (1) lit. b DSGVO.

Apple zachowuje anonimowe dane dotyczące transakcji, w tym przybliżoną kwotę zakupu, przybliżoną datę i godzinę oraz informację, czy transakcja została zakończona pomyślnie. Anonimizacja całkowicie eliminuje możliwość jakichkolwiek odniesień osobowych. Apple wykorzystuje anonimowe dane do ulepszania Apple Pay oraz innych produktów i usług Apple.

Gdy korzystasz z Apple Pay na iPhonie lub Apple Watch, aby sfinalizować zakup dokonany za pośrednictwem Safari na komputerze Mac, komputer Mac i urządzenie autoryzujące komunikują się przez zaszyfrowany kanał na serwerach Apple. Apple nie przetwarza ani nie przechowuje żadnych z tych informacji w formacie umożliwiającym identyfikację użytkownika. W ustawieniach iPhone'a można wyłączyć możliwość korzystania z Apple Pay na Macu. Przejdź do "Wallet & Apple Pay" i dezaktywuj "Allow payments on Mac".

Dalsze informacje na temat ochrony danych za pomocą Apple Pay można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- giropay

Na tej stronie internetowej dostępna jest jedna lub więcej metod płatności online następujących dostawców: paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt nad Menem, Niemcy

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, w przypadku której dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane przez użytkownika podczas procesu składania zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W takim przypadku dane użytkownika będą przekazywane wyłącznie w celu przetwarzania płatności przez dostawcę i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do tego celu.
- Google Pay

W przypadku wyboru metody płatności "Google Pay" firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"), płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem aplikacji "Google Pay" Państwa urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym co najmniej Android 4.4 ("KitKat") i wyposażonego w funkcję NFC poprzez obciążenie karty płatniczej zdeponowanej w Google Pay lub zweryfikowanego tam systemu płatności (np. PayPal). Do wydania płatności za pośrednictwem Google Pay w kwocie powyżej 25 euro wymagane jest uprzednie odblokowanie Państwa mobilnego urządzenia końcowego za pomocą odpowiednio ustawionego środka weryfikacyjnego (np. rozpoznawanie twarzy, hasło, odcisk palca lub wzór).

W celu realizacji płatności, informacje podane przez Państwa podczas procesu zamawiania wraz z informacjami o Państwa zamówieniu zostaną przekazane do Google. Następnie Google przekazuje informacje o płatności przechowywane w Google Pay w postaci jednoznacznie przypisanego numeru transakcji do witryny źródłowej, który służy do weryfikacji dokonanej płatności. Ten numer transakcji nie zawiera żadnych informacji o rzeczywistych danych środków płatniczych użytkownika zdeponowanych w Google Pay, lecz jest tworzony i przekazywany jako jednorazowy ważny token numeryczny. W przypadku wszystkich transakcji za pośrednictwem Google Pay, Google pełni jedynie rolę pośrednika przetwarzającego płatność. Transakcja jest realizowana wyłącznie w relacji pomiędzy użytkownikiem a stroną źródłową poprzez obciążenie środków płatniczych zdeponowanych w Google Pay.

O ile dane osobowe są przetwarzane podczas opisanych transferów, przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu przetwarzania płatności zgodnie z art. 6 (1) lit. b DSGVO.

Google zastrzega sobie prawo do zbierania, przechowywania i analizowania pewnych informacji dotyczących konkretnych transakcji w przypadku każdej transakcji dokonanej za pośrednictwem Google Pay. Obejmuje to datę, godzinę i kwotę transakcji, lokalizację i opis handlowca, opis dostarczony przez handlowca dotyczący zakupionych towarów lub usług, zdjęcia dołączone do transakcji, nazwę i adres e-mail sprzedawcy i kupującego lub nadawcy i odbiorcy, zastosowaną metodę płatności, Twój opis powodu transakcji oraz, w stosownych przypadkach, ofertę związaną z transakcją.

Według Google przetwarzanie to odbywa się wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie uzasadnionego interesu w zakresie prawidłowego rozliczenia, weryfikacji danych transakcyjnych oraz optymalizacji i utrzymania funkcjonalności usługi Google Pay.

Google zastrzega sobie również prawo do łączenia przetwarzanych danych o transakcjach z innymi informacjami, które są zbierane i przechowywane przez Google podczas korzystania z innych usług Google.

Warunki korzystania z Google Pay można znaleźć tutaj:

https://payments.google.com/płatności/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=pl
Dalsze informacje na temat ochrony danych za pomocą Google Pay można znaleźć pod następującym adresem internetowym:
https://payments.google.com/płatności/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=pl
- iDeal

Na tej stronie dostępna jest jedna lub więcej metod płatności online od następującego dostawcy: Currence Holding BV, Beethovenstraat 300 Amsterdam, Holandia

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, w przypadku której dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane przez użytkownika podczas procesu składania zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane dostawcy wyłącznie w celu przetwarzania płatności i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do tego celu.
- Klarna

Na tej stronie internetowej dostępna jest jedna lub więcej metod płatności online od następującego dostawcy: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.

W przypadku wyboru przez Państwa sposobu płatności u oferenta, za który dokonują Państwo przedpłaty (np. płatność kartą kredytową), Państwa dane dotyczące płatności podane podczas procesu zamawiania (m.in. nazwisko, adres, dane banku i karty płatniczej, waluta i numer transakcji), jak również informacje o treści Państwa zamówienia zostaną przekazane oferentowi zgodnie z art. 6 (1) lit. b DSGVO. W tym przypadku Państwa dane zostaną przekazane wyłącznie w celu realizacji płatności u dostawcy i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do tego celu.

W przypadku wyboru sposobu płatności, dla którego dostawca dokonuje płatności z góry (np. faktura lub zakup na raty lub polecenie zapłaty), podczas procesu zamawiania zostaną Państwo również poproszeni o podanie określonych danych osobowych (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie dane dotyczące alternatywnego sposobu płatności).

W celu zabezpieczenia naszego uzasadnionego interesu, jakim jest określenie wypłacalności naszych klientów, przekazujemy te dane dostawcy w celu sprawdzenia zdolności kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Dostawca sprawdza na podstawie podanych przez Państwa danych osobowych oraz dalszych danych (takich jak koszyk, kwota rachunku, historia zamówień, doświadczenie w zakresie płatności), czy wybrana przez Państwa opcja płatności może zostać przyznana w odniesieniu do ryzyka płatności i/lub ryzyka nieściągalności.

Oprócz wewnętrznych kryteriów dostawcy, w procesie decyzyjnym w ramach analizy wniosku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO mogą zostać uwzględnione informacje o tożsamości i zdolności kredytowej pochodzące od następujących agencji kredytowych:

https://cdn.klarna.com/1.0/udostępnione/treść/prawne/warunki/0/de_de/credit_rating_agencies

Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). O ile wartości punktowe są zawarte w wyniku raportu kredytowego, mają one swoją podstawę w naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczenia wartości punktowych obejmują między innymi dane adresowe.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych, wysyłając wiadomość do nas lub do dostawcy. Dostawca może jednak nadal być upoważniony do przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli jest to konieczne do przetwarzania płatności zgodnie z umową.
- Mollie

Na tej stronie dostępna jest jedna lub więcej metod płatności online od następującego dostawcy: Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności od dostawcy, dla której dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane podczas procesu zamawiania (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 (1) lit. b DSGVO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane wyłącznie w celu przetworzenia płatności u dostawcy i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do tego celu.
- Paypal

Na tej stronie internetowej dostępna jest co najmniej jedna metoda płatności online następującego dostawcy: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, dla którego dokonuje płatności z góry, dane dotyczące płatności podane podczas procesu zamawiania (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 (1) lit. b DSGVO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane wyłącznie w celu przetworzenia płatności u dostawcy i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do tego celu.

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności, w przypadku której dokonujemy płatności z góry, zostanie również poproszony o podanie pewnych danych osobowych (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu oraz, w stosownych przypadkach, dane dotyczące alternatywnego sposobu płatności) podczas procesu składania zamówienia.

W celu zabezpieczenia naszego uzasadnionego interesu w określeniu wypłacalności użytkownika w takich przypadkach, dane te zostaną przez nas przekazane dostawcy w celu sprawdzenia zdolności kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Na podstawie podanych przez użytkownika danych osobowych i innych danych (takich jak koszyk zakupów, kwota faktury, historia zamówień, doświadczenie płatnicze) dostawca sprawdza, czy wybrana przez użytkownika opcja płatności może zostać przyznana w odniesieniu do ryzyka płatności i/lub nieściągalnych długów.

Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). O ile wartości punktowe są zawarte w wyniku raportu kredytowego, mają one swoją podstawę w naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczenia wartości punktowych obejmują między innymi dane adresowe.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się temu przetwarzaniu Państwa danych, wysyłając wiadomość do nas lub do usługodawcy. Dostawca może jednak nadal być uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do umownego przetwarzania płatności.

9) Usługi analizy internetowej

9. 1 Google (Universal) Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"), która umożliwia analizę korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika.

Google (Universal) Analytics domyślnie ustawia pliki cookie podczas odwiedzania strony internetowej, które są przechowywane jako małe moduły tekstowe na urządzeniu końcowym i gromadzą określone informacje. Zakres tych informacji obejmuje również Państwa adres IP, który jest jednak skracany przez Google o ostatnie cyfry w celu wykluczenia bezpośredniego odniesienia do osoby.

Informacje te są przekazywane na serwery Google i tam przetwarzane. W procesie tym możliwe są również transfery do Google LLC z siedzibą w USA.

Google wykorzystuje zebrane w naszym imieniu informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania dla nas raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazywany i skracany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Dane zebrane w ramach korzystania z Google (Universal) Analytics będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy, a następnie zostaną usunięte.

Wszelkie opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności ustawianie plików cookies na wykorzystywanym urządzeniu końcowym, ma miejsce tylko wtedy, gdy udzielili nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.
Bez Państwa zgody Google (Universal) Analytics nie będzie wykorzystywany podczas Państwa wizyty na stronie. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do odwołania, należy dezaktywować tę usługę za pomocą udostępnionego na stronie internetowej "narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie".

Zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą realizacji zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę i zakazuje nieuprawnionego ujawniania ich osobom trzecim.

Więcej informacji prawnych na temat Google (Universal) Analytics można znaleźć na stronie https://policies.google.com/prywatność?hl=de&gl=pl i pod https://policies.google.com/technologie/strony partnerskie

Charakterystyka demograficzna
Google (Universal) Analytics korzysta ze specjalnej funkcji "charakterystyka demograficzna" i może za jej pomocą generować statystyki, które zawierają stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Odbywa się to poprzez analizę reklam i informacji od dostawców zewnętrznych. Dzięki temu możliwe jest określenie grup docelowych dla działań marketingowych. Zebrane dane nie mogą być jednak przypisane do konkretnej osoby i są usuwane po przechowywaniu przez okres dwóch miesięcy.

Sygnały Google
Jako rozszerzenie Google (Universal) Analytics, Google Signals może być używany na tej stronie internetowej, aby mieć raporty cross-device. Jeśli aktywowali Państwo spersonalizowane reklamy i połączyli swoje urządzenia z kontem Google, Google może, pod warunkiem uzyskania Państwa zgody na korzystanie z Google Analytics zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, analizować Państwa zachowania w zakresie użytkowania na różnych urządzeniach i tworzyć modele baz danych, w tym dotyczące konwersji pomiędzy urządzeniami. Nie otrzymujemy od Google żadnych danych osobowych, tylko statystyki. Jeśli chcesz zatrzymać analizę cross-device, możesz dezaktywować funkcję "Spersonalizowana reklama" w ustawieniach swojego konta Google. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie: https://support.google.com/reklamy/odpowiedź/2662922?hl=de Więcej informacji na temat Google Signals znajdziecie pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analityka/odpowiedź/7532985?hl=de

UserIDs
Jako rozszerzenie Google (Universal) Analytics, funkcja "UserIDs" może być używana na tej stronie internetowej. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z Google (Universal) Analytics zgodnie z art. 6 (1) lit. a DSGVO, założyli Państwo konto na tej stronie internetowej i logują się za pomocą tego konta na różnych urządzeniach, Państwa działania, w tym konwersje, mogą być analizowane na różnych urządzeniach.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework, która zapewnia zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

9. 2 Google Analytics 4

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics 4, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"), która umożliwia analizę korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika.

Google Analytics domyślnie ustawia 4 pliki cookie podczas odwiedzania strony internetowej, które są przechowywane jako małe moduły tekstowe na urządzeniu końcowym użytkownika i gromadzą określone informacje. Zakres tych informacji obejmuje również Państwa adres IP, który jest jednak skracany przez Google o ostatnie cyfry, aby wykluczyć bezpośrednie odniesienie do osoby.

Informacje te są przekazywane na serwery Google i tam przetwarzane. W procesie tym możliwe są również transfery do Google LLC z siedzibą w USA.

Google wykorzystuje zebrane w naszym imieniu informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania dla nas raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazywany i skracany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Dane zebrane w ramach korzystania z Google Analytics 4 będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy, a następnie zostaną usunięte.

Wszelkie opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności ustawianie plików cookies na wykorzystywanym urządzeniu końcowym, ma miejsce tylko wtedy, gdy udzielili nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.
Bez Państwa zgody Google Analytics 4 nie będzie wykorzystywany podczas Państwa wizyty na stronie. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do odwołania, należy dezaktywować tę usługę za pomocą udostępnionego na stronie internetowej "narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie".

Zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą realizacji zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę i zakazuje nieuprawnionego ujawniania ich osobom trzecim.

Więcej informacji prawnych na temat Google Analytics 4 można znaleźć na stronie https://policies.google.com/prywatność?hl=de&gl=pl i pod https://policies.google.com/technologie/strony partnerskie

Charakterystyka demograficzna
Google Analytics 4 korzysta ze specjalnej funkcji "charakterystyka demograficzna" i może za jej pomocą tworzyć statystyki zawierające stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Odbywa się to poprzez analizę reklam i informacji od dostawców zewnętrznych. Dzięki temu możliwe jest określenie grup docelowych dla działań marketingowych. Zebrane dane nie mogą być jednak przypisane do konkretnej osoby i są usuwane po przechowywaniu przez okres dwóch miesięcy.

Sygnały Google
Jako rozszerzenie Google Analytics 4, Google Signals może być używany na tej stronie internetowej, aby mieć raporty cross-device. Jeśli aktywowali Państwo spersonalizowane reklamy i połączyli swoje urządzenia z kontem Google, Google może, pod warunkiem wyrażenia zgody na korzystanie z Google Analytics zgodnie z art. 6 (1) lit. a DSGVO, analizować Państwa zachowania w zakresie użytkowania na różnych urządzeniach i tworzyć modele baz danych, w tym dotyczące konwersji pomiędzy urządzeniami. Nie otrzymujemy od Google żadnych danych osobowych, tylko statystyki. Jeśli chcesz zatrzymać analizę cross-device, możesz dezaktywować funkcję "Spersonalizowana reklama" w ustawieniach swojego konta Google. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie: https://support.google.com/reklamy/odpowiedź/2662922?hl=de Więcej informacji na temat Google Signals znajdziecie pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analityka/odpowiedź/7532985?hl=de

UserIDs
Jako rozszerzenie Google Analytics 4, na tej stronie internetowej można korzystać z funkcji "UserIDs". Jeśli wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z Google Analytics 4 zgodnie z art. 6 (1) lit. a DSGVO, założyli Państwo konto na tej stronie internetowej i logują się za pomocą tego konta na różnych urządzeniach, Państwa działania, w tym konwersje, mogą być analizowane na różnych urządzeniach.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework, która zapewnia zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

9.3 Mouseflow

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej następującego dostawcy: Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania.

Za pomocą plików cookie i/lub porównywalnych technologii (pikseli śledzących, sygnałów nawigacyjnych, algorytmów do odczytywania informacji o urządzeniu końcowym i przeglądarce) serwis gromadzi i przechowuje pseudonimizowane dane o odwiedzających, w tym informacje o używanym urządzeniu końcowym, takie jak adres IP i informacje o przeglądarce, w celu ich oceny dla analiz statystycznych zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej i tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Umożliwia to między innymi ocenę wzorców ruchu (tzw. map ciepła), które pokazują czas trwania wizyt na stronie i interakcji z treścią strony (np. wpisy tekstowe, przewijanie, kliknięcia i przesunięcia myszy). Pseudonimizacja zasadniczo wyklucza możliwość bezpośredniego odniesienia do osoby. Połączenie z wyraźnymi danymi osobowymi zebranymi w inny sposób nie ma miejsca.

Wszelkie opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności odczytywanie lub zapisywanie informacji na wykorzystywanym urządzeniu końcowym, będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w udostępnionym na stronie internetowej "Narzędziu zgody na pliki cookie".

Z dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę i zakazuje ich nieuprawnionego ujawniania osobom trzecim.

10) Retargeting/remarketing i śledzenie konwersji

10.1 Meta Pixel

W ramach naszej oferty online korzystamy z usługi "Meta Pixel" następującego dostawcy: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irlandia ("Meta")

Jeśli użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez nas na Facebooku i/lub Instagramie, parametr jest dodawany do adresu URL naszej połączonej strony za pomocą "metapikseli". Ten parametr adresu URL jest następnie wprowadzany do przeglądarki użytkownika po przekierowaniu przez plik cookie, który nasza połączona strona sama ustawia.

Z jednej strony umożliwia to Meta określenie odwiedzających naszą ofertę online jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (tzw. "reklam"). W związku z tym korzystamy z usługi, aby wyświetlać reklamy na Facebooku i/lub Instagramie umieszczone przez nas tylko tym użytkownikom, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy mają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Meta (tzw. "niestandardowi odbiorcy").

Z drugiej strony "Meta Pixel" może być wykorzystywany do śledzenia, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy i jakie działania tam podejmują (tzw. "śledzenie konwersji").

Gromadzone dane są dla nas anonimowe, więc nie pozwalają nam wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Meta, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Meta może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych.

Wszelkie opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności ustawianie plików cookies w celu odczytywania informacji o wykorzystywanym urządzeniu końcowym, odbywa się tylko wtedy, gdy udzielili nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 (1) lit. a DSGVO. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w "Narzędziu zgody na pliki cookie" udostępnionym na stronie internetowej.

Z dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę i zakazuje ich nieuprawnionego ujawniania osobom trzecim.

Informacje generowane przez Meta są zwykle przesyłane na serwer Meta i tam przechowywane; w tym kontekście mogą być również przesyłane na serwery Meta Platforms Inc. w USA.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework, która zapewnia zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

10. 2 Remarketing Google Ads

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje technologię retargetingu od następującego dostawcy: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

W tym celu Google ustawia plik cookie w przeglądarce urządzenia końcowego użytkownika, który automatycznie włącza reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą pseudonimowego identyfikatora pliku cookie i na podstawie odwiedzanych stron. Dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na powiązanie przez Google historii przeglądania Internetu i aplikacji z jego kontem Google oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizacji reklam wyświetlanych w Internecie. W takim przypadku, jeśli użytkownik jest zalogowany w Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta jego dane wraz z danymi Google Analytics w celu utworzenia i zdefiniowania list grup docelowych do remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu dane osobowe użytkownika zostaną tymczasowo połączone przez Google z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych. Korzystanie z Google Ads Remarketing może również wiązać się z przesyłaniem danych osobowych na serwery Google LLC. w USA.

Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w szczególności ustawianie plików cookie w celu odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym, będą przeprowadzane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Bez tej zgody technologia retargetingu nie będzie wykorzystywana podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby wykonać swoje odwołanie, należy dezaktywować tę usługę w "Narzędziu zgody na pliki cookie" udostępnionym na stronie internetowej.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework, która zapewnia zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

11) Funkcjonalność strony

Youtube

Ta strona internetowa wykorzystuje wtyczki do wyświetlania i odtwarzania filmów wideo od następującego dostawcy: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Dane mogą być również przekazywane do: Google LLC, USA

Gdy wywołują Państwo stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawcy w celu załadowania wtyczki. W tym procesie pewne informacje, w tym Państwa adres IP, są przekazywane do dostawcy.

Jeśli odtwarzanie osadzonych filmów jest uruchamiane za pośrednictwem wtyczki, dostawca używa również plików cookie do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika, tworzenia statystyk odtwarzania i zapobiegania nadużyciom.

Jeśli podczas wizyty na stronie są Państwo zalogowani na koncie użytkownika u oferenta, to po kliknięciu na film Państwa dane zostaną bezpośrednio przypisane do Państwa konta. Jeśli nie chcesz, aby zostało to przypisane do Twojego konta, musisz wylogować się przed kliknięciem przycisku odtwarzania.

Wszelkie wyżej wymienione przetwarzanie, w szczególności ustawianie plików cookie w celu odczytywania informacji o wykorzystywanym urządzeniu końcowym, odbywa się tylko wtedy, gdy udzielili nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej "Narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie".

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework, która zapewnia zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

12) Narzędzia i inne

Narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje tzw. "narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie" w celu uzyskania skutecznej zgody użytkownika na pliki cookie i aplikacje oparte na plikach cookie, które wymagają zgody. Narzędzie do wyrażania zgody na korzystanie z plików cookie" jest wyświetlane użytkownikom w formie interaktywnego interfejsu użytkownika po wejściu na stronę, na której można wyrazić zgodę na określone pliki cookie i/lub aplikacje oparte na plikach cookie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia wszystkie pliki cookie/usługi wymagające zgody są ładowane tylko wtedy, gdy dany użytkownik wyrazi na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole. Gwarantuje to, że takie pliki cookie są ustawiane na odpowiednim urządzeniu końcowym użytkownika tylko wtedy, gdy została udzielona zgoda.

Narzędzie ustawia technicznie niezbędne pliki cookie, aby zapisać preferencje dotyczące plików cookie. W tym procesie nie są przetwarzane osobiste dane użytkownika.

Jeśli w pojedynczych przypadkach dane osobowe (takie jak adres IP) są przetwarzane w celu przechowywania, przypisywania lub rejestrowania ustawień plików cookie, odbywa się to zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zgodnym z prawem, specyficznym dla użytkownika i przyjaznym dla użytkownika zarządzaniu zgodą na pliki cookie, a tym samym w zgodnym z prawem projektowaniu naszej strony internetowej.

Dalszą podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Jako podmiot odpowiedzialny podlegamy prawnemu obowiązkowi uzależnienia stosowania technicznie zbędnych plików cookie od odpowiedniej zgody użytkownika.

Tam, gdzie to konieczne, zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzaniu zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

Dalsze informacje na temat operatora i możliwości ustawień narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie można znaleźć bezpośrednio w odpowiednim interfejsie użytkownika na naszej stronie internetowej.

13) Prawa osoby, której dane dotyczą

13. 1 Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych przyznają użytkownikowi następujące prawa osoby, której dane dotyczą (prawo do informacji i prawo do interwencji) wobec administratora w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych, przy czym należy odnieść się do podanej podstawy prawnej dla odpowiednich wymogów dotyczących wykonywania:

 • Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO;
 • Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
 • Prawo do informacji zgodnie z art. 19 RODO;
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
 • Prawo do odwołania zgody udzielonej zgodnie z art. 7 (3) RODO;
 • Prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 RODO.

13.2 PRAWO DO SPRZECIWU

JEŻELI PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W RAMACH RÓWNOWAŻENIA INTERESÓW NA PODSTAWIE NASZEGO NADRZĘDNEGO UZASADNIONEGO INTERESU, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC TEGO PRZETWARZANIA ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI.

JEŻELI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO KONTYNUOWANIA PRZETWARZANIA, JEŻELI BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH INTERESÓW, PODSTAWOWYCH PRAW I WOLNOŚCI, LUB JEŻELI PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŻELI PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU. MOŻESZ WYKONAĆ SPRZECIW W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.

JEŚLI SKORZYSTASZ Z PRAWA DO SPRZECIWU, PRZESTANIEMY PRZETWARZAĆ DANE, KTÓRYCH TO DOTYCZY, NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.

14) Okres przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych jest określany na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej, celu przetwarzania i - w razie potrzeby - dodatkowo na podstawie odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 (1) a DSGVO, dane te będą przechowywane do momentu odwołania zgody.

Jeśli istnieją ustawowe okresy przechowywania danych, które są przetwarzane w ramach obowiązków prawnych lub quasi-prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane te zostaną rutynowo usunięte po upływie okresów przechowywania, o ile nie są już wymagane do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy i/lub nie ma uzasadnionego interesu z naszej strony w dalszym przechowywaniu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO dane te są przechowywane do czasu skorzystania przez Państwa z prawa do sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO, chyba że możemy wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu reklamy bezpośredniej na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, dane te będą przechowywane do momentu skorzystania z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 (2) DSGVO.

O ile w innych informacjach zawartych w niniejszym oświadczeniu dotyczących konkretnych sytuacji przetwarzania nie wskazano inaczej, przechowywane dane osobowe są usuwane, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.