Avfallshantering av batterier


Anmärkning om bortskaffande av förbrukade batterier

Följande meddelande är avsett för dem som använder batterier eller produkter med inbyggda batterier och inte längre säljer dem vidare i den form som levereras till dem (slutanvändare):

1. Gratis retur av förbrukade batterier

Batterier får inte kasseras med hushållsavfall. Du är juridiskt skyldig att returnera begagnade batterier så att professionellt bortskaffande kan garanteras. Du kan lämna in begagnade batterier på en kommunal insamlingsplats eller på den lokala handeln. Som distributör av batterier är vi också skyldiga att ta tillbaka använda batterier, varvid vår återtagningsskyldighet är begränsad till begagnade batterier av den typ som vi bär eller har transporterat som nya batterier i vårt sortiment. Du kan därför antingen returnera begagnade batterier av ovannämnda typ till oss med tillräckligt porto eller lämna in dem gratis direkt till vårt fraktlager på den adress som anges i avtrycket.

2. Betydelsen av batterisymboler

Batterierna är märkta med symbolen för en överkorsad soptunna (se nedan). Denna symbol indikerar att batterier inte får placeras i hushållsavfall. För batterier som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver, mer än 0,002 viktprocent kadmium eller mer än 0,004 viktprocent bly ligger det kemiska namnet på den använda föroreningen under soptunnans symbol – "Cd" står för kadmium, "Pb" står för bly och "Hg" för kvicksilver.

111