Usuwanie zużytych baterii


Uwaga dotycząca utylizacji zużytych baterii

Poniższa informacja skierowana jest do osób, które używają baterii lub produktów z wbudowanymi bateriami i nie odsprzedają ich już w formie, w jakiej zostały im dostarczone (użytkownicy końcowi):

1) Bezpłatny odbiór zużytych baterii

Baterie nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Jesteście Państwo prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych baterii, aby zapewnić ich właściwą utylizację. Zużyte baterie można oddać do miejskiego punktu zbiórki lub do lokalnego sprzedawcy. Jako dystrybutor akumulatorów jesteśmy również zobowiązani do odbioru zużytych akumulatorów, chociaż nasz obowiązek odbioru ogranicza się do zużytych akumulatorów tego typu, które sprzedawaliśmy w naszym asortymencie jako nowe akumulatory. Zużyte baterie tego typu można zatem zwrócić do nas za odpowiednią opłatą pocztową lub przekazać bezpłatnie bezpośrednio do naszego magazynu wysyłkowego na adres podany w Impressum.

Znaczenie symboli baterii

Baterie oznaczone są symbolem przekreślonego kosza na śmieci (patrz poniżej). Ten symbol wskazuje, że baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Baterie, które zawierają więcej niż 0,0005% masowo rtęci, więcej niż 0,002% masowo kadmu lub więcej niż 0,004% masowo ołowiu, mają pod symbolem kosza na śmieci nazwę chemiczną zanieczyszczenia - "Cd" oznacza kadm, "Pb" - ołów, a "Hg" - rtęć.

111